erfgoedobject

Werkplaats van schrijnwerker K. Van Robays

bouwkundig element
ID
83154
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83154

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige werkplaats van schrijnwerker K. Van Robays, medewerker van J. (de) Bethune. Thans opgesplitst in drie woningen. Twee 16de-eeuwse trapgevels (11 en 5 treden plus topstuk) van vier traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen, nokrichting loodrecht op de straat) onderling verbonden door kantelen. Huidig uitzicht resultaat van opeenvolgende wijzigingen. 1864: hersteld door eigenaar K. van Robays. 1963: consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect M. Dinnewet (Oostende) van nummer 60, onder meer hermetselen van het bovendeel van de getrapte top. Verankerde baksteenbouw verticaal belijnd door Brugse travee, type I, telkens rondboogvormig in de drie zijtraveeën en rechthoekig in de twee middentraveeën. Zandstenen kruis- en bolkozijnen, waaronder blinde, en maaswerk in de boogvelden en op de borstwering onder meer gekoppelde driepassen, hartmotieven en visblaasmotief.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1974.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 217 /1963.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 150-152.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werkplaats van schrijnwerker K. Van Robays [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83154 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.