erfgoedobject

Brouwerij

bouwkundig element
ID: 83156   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83156

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Brouwerij: gevels en bedaking
    Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Carmersstraat. Huis zogenaamd "De Drie Zwanen", voormalige brouwerij van 1540-1926. Hoekpand van drie + drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Oorspronkelijk gedateerd 1632. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1966-1967 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge): wegnemen van olieverfschildering, vernieuwen van kozijnconstructies, aanbrengen schelpmotief en dekstenen van de trapgevel. Verankerde bakstenen trapgevel (8 treden plus topstuk) met gebruik van zandsteen voor hoekkettingen, kozijnconstructies en barokgetinte ornamenten. Horizontaal belijnende kordons en overkragende bovenverdieping op rondboogfries met maskerkoppen als kraag- en sluitstenen; de zwanen in de boogvelden verwijzen naar de huisnaam. Vensters met afgeschuinde dagkanten aanzettend op natuurstenen basissen; kruiskozijnen, op de benedenverdieping; bolkozijnen op de bovenverdieping en in de top telkens gevat een rondboognis met cartouches in de boogvelden. Op de middelste was oorspronkelijk het jaartal aangebracht, op de andere twee zijn kentekens van brouwers uitgebeeld zoals een stootmand en twee gekruiste roervorken. Eenvoudige zijgevel met aangepaste muuropeningen, onder meer de deur met mascarons als sluitsteen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 163.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 45.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brouwerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83156 (Geraadpleegd op 26-02-2020)