erfgoedobject

Militair ziekenhuis

bouwkundig element
ID
83165
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83165

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Militair ziekenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Militair ziekenhuis
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig "militair ziekenhuis", gebouwd in de jaren 1869 tot 1872 vermoedelijk naar ontwerp van architect H. Beyaert (Kortrijk) op de gronden van het Engels klooster en het Groot Seminarie. Het terrein bevatte begin mei 1868 een grote moestuin met twee huisjes erop, één aan de kant van de Hemelrijk en een ander met toegang via de Snaggaardstraat. In 1922 wordt het terrein van het hospitaal uitgebreid, daar worden garages en magazijnen gebouwd. 1937-1938: verhogen van de gebouwen met één bouwlaag.

Volledig ommuurd gebouwencomplex bestaande uit losse bestanddelen. Bakstenen ommuring, aan de Peterseliestraat met natuurstenen sokkel en ritmerende lisenen uitlopend op de postamenten van het smeedijzeren hek. Toegang gevat tussen geblokte pilasters van natuursteen. Overige muren aan de Snaggaardstraat, Hemelrijk en Rolweg gestut door middel van steunberen of uitgewerkt met verdiepte rechthoekige spaarvelden. Hoofdvolume parallel aan de Peterseliestraat en enkele vleugels loodrecht hierop. Rode baksteenbouw met sierankers. Stoere, gearticuleerde voorgevel met hoekrisalieten van vier traveeën en twee en drie bouwlagen en middenrisalieten van één travee en oorspronkelijk twee bouwlagen. Lekdrempels van arduin, op de tweede bouwlaag opgenomen in een omlopend, gekornist kordon. Brede fries van overhoekse muizentand in de risalieten en onder de kroonlijst van de hogere en bredere middentraveeën van de hoekrisalieten onder afgesnuite bedaking. Segmentboogvensters met natuurstenen sluitsteen. Voorts op derde bouwlaag links en rechts gekoppelde rondboogvensters met deelzuiltje. Het optrekken van de middentravee met een lagere bovenverdieping heeft de oorspronkelijke geleding en het volumespel verstoord. De gelijkaardig opgebouwde dwarsvleugels van zeven traveeën sluiten aan op de centrale gang van het hoofdvolume. Bijgebouwen opgericht op de grens van het terrein.

  • BRUYSSERAEDE R., Krijgsgasthuizen in Brugge, deel 3, in Brugse Gidsenkroniek, XXXV, 2002, p. 100-125.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Militair ziekenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83165 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.