erfgoedobject

Godshuizen De Schipjes

bouwkundig element
ID: 83167   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83167

Juridische gevolgen

Beschrijving

Godshuizen zogenaamd "DE SCHIPJES", zie naamcartouche, bestaande uit twaalf huisjes naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge). Dankzij de schenkingen van A. Ruzette, L. en A. Coppieters 't Wallant en G. Van Nieuwenhuyse fasegewijs tot stand gekomen in de loop van 1908. 1987-1990: consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge) onder meer vervangen van natuurstenen elementen en vernieuwen van de daken. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge) in 1996-2001. Het ensemble in baksteenbouw knoopt enigszins aan bij de historische typologie door de aanleg van de huisjes aan weerszij van een binnentuin met centrale waterput. Afsluiting aan straatzijde door de portierswoning en brede poort opgenomen in een gekanteelde gevel. Vermenging en interpretatie van bouwwijze en ornamenten ontleend aan de lokale 17de-eeuwse barok en de doorsnee-architectuur.

Portierswoning opgevat als diephuis met verankerde bakstenen tuitgevel met links lagere gekanteelde gevels met deur in neobarokke omlijsting waarboven beeldnis met het beeld van de Heilige Petrus, patroon van de schippers. Korfboogpoort met afgeschuinde dagkanten.

Aan de binnentuin, huisjes in neo-Brugse stijl met bakstenen tuitgevels afgewerkt met vlechtingen en lagere lijstgevel van drie à vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Daken doorbroken met dakvenster getypeerd door zijn tuitgevel en rechthoekig venster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Sierankers. Gebruik van zandsteen voor kozijnconstructies, belijnende banden ter hoogte van de tussen- en bovendorpels en gevelstenen met de voorstelling van een schip, de naam en het wapenschild van de stichters. Voorts rechthoekige muuropeningen opgevat als drielicht of voorzien van kruiskozijn telkens onder gekoppelde ontlastingsbogen. Korfboogdeur. Topvenster rondbogig.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, 1828/1996.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monumenten van vervoer(ing), Brugge, 2001, p. 73-79.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 287.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuizen De Schipjes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83167 (Geraadpleegd op 19-01-2021)