Godshuizen De Schipjes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Peterseliestraat
Locatie Peterseliestraat 136-158, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuizen De Schipjes

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuizen De Schipjes

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Godshuizen zogenaamd "DE SCHIPJES", zie naamcartouche, bestaande uit twaalf huisjes naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge). Dankzij de schenkingen van A. Ruzette, L. en A. Coppieters 't Wallant en G. Van Nieuwenhuyse fasegewijs tot stand gekomen in de loop van 1908. 1987-1990: consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge) onder meer vervangen van natuurstenen elementen en vernieuwen van de daken. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge) in 1996-2001. Het ensemble in baksteenbouw knoopt enigszins aan bij de historische typologie door de aanleg van de huisjes aan weerszij van een binnentuin met centrale waterput. Afsluiting aan straatzijde door de portierswoning en brede poort opgenomen in een gekanteelde gevel. Vermenging en interpretatie van bouwwijze en ornamenten ontleend aan de lokale 17de-eeuwse barok en de doorsnee-architectuur.

Portierswoning opgevat als diephuis met verankerde bakstenen tuitgevel met links lagere gekanteelde gevels met deur in neobarokke omlijsting waarboven beeldnis met het beeld van de Heilige Petrus, patroon van de schippers. Korfboogpoort met afgeschuinde dagkanten.

Aan de binnentuin, huisjes in neo-Brugse stijl met bakstenen tuitgevels afgewerkt met vlechtingen en lagere lijstgevel van drie à vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Daken doorbroken met dakvenster getypeerd door zijn tuitgevel en rechthoekig venster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Sierankers. Gebruik van zandsteen voor kozijnconstructies, belijnende banden ter hoogte van de tussen- en bovendorpels en gevelstenen met de voorstelling van een schip, de naam en het wapenschild van de stichters. Voorts rechthoekige muuropeningen opgevat als drielicht of voorzien van kruiskozijn telkens onder gekoppelde ontlastingsbogen. Korfboogdeur. Topvenster rondbogig.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, 1828/1996.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monumenten van vervoer(ing), Brugge, 2001, p. 73-79.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 287.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Peterseliestraat

Peterseliestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.