erfgoedobject

Sint-Leocollege

bouwkundig element
ID: 83172   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83172

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Leocollege
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langerei en Potterierei met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 16-02-2015

Beschrijving

Sint-Leocollege in plaats van het Engels Seminarie (1861-1873), dat gesticht was door Baron John Sutton, een Engelse bekeerling, die te Brugge woonde. Geleidelijk aan gegroeid. Aanvankelijk bestond het zogenaamde "Sint-Leogesticht" uit de huizen nummers 9, 10 en 11 met achteraan een lusthof en een boomgaard met moestuin.

1893: nieuwbouw aan de Carmersstraat bestaande uit een lijstgevel van zeventien traveeën en twee bouwlagen, links, rechts en in het midden uitgewerkt als een risaliet en centraal een bekronend fronton.

1901: aankoop van huis "Vlietinck", Potterierei nummer 16.

1903: aankoop van "Maison Brans", Potterierei nummer 17.

1903-1904: bouwen van internaatsgebouw.

1906: bouwen van kapel in neogotische stijl.

1924: aankoop van Potterierei nummer 8.

1931: de panden Potterierei nummer 14, een puntgevel, en nummer 15 een trapgevel worden omgebouwd tot twee neogotische trapgevels naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge).

1957: slopen van de huizen Potterierei nummers 8-9-10.

1959: slopen van het huis Potterierei nummer 11.

1959-1961: fasegewijs slopen van de panden Potterierei nummers 8, 9, 10 en 11.

1967: aankoop van de panden Potterierei nummers 12 en 13.

1968 en 1971: belangrijke bouwwerken aan de Elisabeth Zorghestraat.

1973: slopen van nummers 12 en 13, doch behoud van het lager koetshuis met rondbogige muuropeningen

1976: inwijding van het nieuw gebouw aan de Potterierei.

1978: aankoop van een pakhuis (Potterierei nummer 18) waarvan de gevel fragmenten bevatte van twee 17de-eeuwse panden.

1979: nieuwbouwvleugel in de Carmersstraat in plaats van vleugel van circa 1893.

1982: afbraak van twee neogotische gevels aan de Potterierei en bouwen van een nieuwbouw.

Gevelrij van vier afzonderlijke gevels (nummers 9-14) fasegewijs tot stand gekomen van links naar rechts nummers 9-11 van 1960 met links en rechts een frontonbekroning, in plaats van drie lijstgevels onder meer met erker en deurbordes. Nummer 12 voormalig koetshuis met rondboogingangen horend bij het in 1976 gesloopte herenhuis; nummers 13-14 nieuwbouw van 1983 in plaats van twee neogotische gevels.

  • EVERAERT D., Van huizen en mensen... langs de Potterierei, in TERMONT M. (ed.), Sint-Leocollege, Brugge, 1890-1990, p. 215-227.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Leocollege [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83172 (Geraadpleegd op 10-08-2020)