erfgoedobject

Woonhuis van dichter Julius Sabbe

bouwkundig element
ID
83177
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83177

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig woonhuis van dichter Julius Sabbe met bronzen gedenkplaat boven de deur met opschrift: "HIER/ WOONDE/ DICHTER/ JULIUS/ SABBE/ GEBOREN 1846/ OVERLEDEN 1910/ HIJ KAMPTE VOOR/ VLAANDERENS/ OPBEURING/ EN BRUGGE'S/ ZEEHAVEN".

Diephuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Huidige gevel vervangt in 1840 een trapgevel met behoud van de oude kern zoals blijkt uit de vrijgekomen oud baksteenmetselwerk met ontlastingsboog naar aanleiding van restauratiewerken in 1997 en bewaarde balklagen. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1994-1997 naar ontwerp van architect G. Hautekiet (Brugge). Bepleisterde grijsbeschilderde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen. Arduinen lekdrempels, op derde bouwlaag kordonvormend. Uitbreiding tussen 1980-1987 naar ontwerp van architect bOb Van Reeth (Antwerpen).

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 784/1994.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 19 april 1993.
  • VANHOUTRYVE A., Brugse Stand- en Borstbeelden. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1989, p. 84.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Woonhuis van dichter Julius Sabbe [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83177 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.