erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID: 83179   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83179

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langerei en Potterierei met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 16-02-2015

Beschrijving

Diephuis van drie + twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk) vervangt in 1684 een houten gevel, doch met behoud van de oude kern. Latere 19de- en 20ste-eeuwse transformaties, onder meer verlagen van bovenvensters, zie muurbanden en vervangen van natuurstenen kozijnconstructies door ramen met houten roedeverdeling. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1987-1990 naar ontwerp van architecten E. Boddin (Roeselare) en H. Davans (Brugge): het parement werd ontdaan van verflagen, hersteld en opnieuw gevoegd. Contrasterend gebruik van rode baksteen voor strekken, ontlastingsbogen en omlijsting van de oculi in de top. Rechthoekige muuropeningen met arduinen lekdrempels en oorspronkelijk onderling verbonden onder-, tussen- en bovendorpels. Bovenvensters met afgeschuinde dagkanten onder geblokte ontlastingsbogen met zandstenen aanzet- en sluitstenen. Geveltop: beluikte opening omgeven door twee ovale en één ronde oculus in een omlijsting van rode baksteen onder zandstenen waterlijst. Zijgevel met uitkragende schoorsteenschacht en venster met kruiskozijn.

Interieur. Onregelmatige plattegrond en eikenhouten structuur van vóór 1684. Eikenhouten balklagen bestaande uit drie moerbalken met kwartronde sleutelstukken rustend op muurstijlen en korbelen. De muurstijlen en korbelen waren weggebroken, met uitzondering van deze aan de rechterzijde van de eerste en derde moerbalk op de tweede bouwlaag. Tot 1980 bestaande eikenhouten beschieting ter afscherming van de opening tussen balk, muurstijl en korbeel. Deze skeletbouw vertoonde sporen van een baksteenrode beschildering. In r.zijmuur zijn sporen ontdekt van spitsboogvormige spaarnissen. Dakconstructie: drie dakstoelen met dubbele schaargebinten zonder nokgebinten, koud genageld.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1589/1987.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, januari 1974; Nota.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 164-165.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 302.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83179 (Geraadpleegd op 15-10-2019)