erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

bouwkundig element
ID
83215
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83215

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van twee enkelhuisjes volgens spiegelbeeldschema, uit de 16de-17de eeuw; telkens twee traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Voorheen één gebouw van twee bouwlagen met uitkragende houten gevel. Grondige wijzigingen in de loop van de 19de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1995-1997 onder meer ombouwen van de twee huisjes tot één woning. Verankerde bakstenen lijstgevels boven een gecementeerde plint. Korfboogdeur met afgeschuinde dagkanten. Voorts, aangepaste rechthoekige muuropeningen. De achtergevel behoudt twee (verbouwde) segmentboog nissen met rondstaafprofiel.

Interieur. Deel van zoldering op moerbalk gestut door muurstijlen en korbelen met opgelegde kinderbalken. Laatgotische haard met natuurstenen rechtstanden versierd met kopjes en latei in mijtervorm.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 764/1995.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 317.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83215 (Geraadpleegd op 15-06-2021)