erfgoedobject

Hoeve Hemelrijck

bouwkundig element
ID
83222
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83222

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Hemelrijck
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hemelrijck
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Engels klooster met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Hemelrijck", thans restaurant van de hotelschool Spermalie. Geheel bestaande uit twee aaneengesloten bakstenen diephuizen van twee bouwlagen en een hierop aansluitende muur met steurberen en korfboogpoort voorzien van afgeschuinde dagkanten. Later verhoogd aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de achtergevel (zie sporen van vlechtingen) en kleine aanbouw tegen de zijgevel. Tegen de rechter buitenmuur van het rechter pand is een stalletje onder lessenaarsdak aangebouwd. Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk één en twee/ één travee en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratie in 1990 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Met de restauratie-ingreep beoogden bouwheer, ontwerper en aannemer een maximaal behoud van de oude bouwsubstanties.

Verankerde bakstenen tuitgevels, links afgewerkt met muurvlechtingen. Rechthoekige vensters, bovenvensters met afgeschuinde dagkanten respectievelijk voorzien van een stenen bolkozijn en dito kruiskozijn evat in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. In de geveltoppen, van links naar rechts, rondboogvenster en rechthoekige beluikte opening onder hijsbalkgat. De achtergevel is een tuitgevel afgewerkt vlechtingen. Aanbouwsel met verankerde bakstenen lijstgevel van drie traveeën met integratie van het trappenhuis; rondboogdeur met afgeschuinde dagkanten en rechthoekig getralied bovenvenster met afgeschuinde dagkanten.

Links rechthoekige poort met strek en afgeschuinde dagkanten aanzettend op natuurstenen blokken en gedeeltelijk bewaarde oude tuinmuur met steunberen.

Interieur. Deels onderkelderd; overkluizing door middel van graatgewelven. Behouden broodoven. bij de inkom aan tuinzijde. Grosso modo bewaarde moer- en kinderbalken. Moerbalken rustend op natuurstenen consoles, één met figuratieve versiering. Sporen van vroegere muuropeningen onder meer spitsboognissen met afgeschuinde dagkanten, rondboognissen met gedeeltelijk bewaard kruiskozijn. Bewaarde dakconstructie. Topvenster met smeedijzeren traliewerk aan de binnenkant.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000431.
 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 95/1989.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
 • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 91-94.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 363.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hemelrijck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83222 (Geraadpleegd op )