erfgoedobject

Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck

bouwkundig element
ID
83237
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83237

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van 1929 tot 1993 blikdrukkerij en lakkerij De Clerck. Heden een "woonfabriek" met vijf woongelegenheden en een orthodentistenpraktijk. Het ensemble van fabrieksgebouw met twee bijhorende woonhuizen van 1928, gelegen tussen het Bilkske, de Kazernevest en de Ganzenstraat naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), is fasegewijs tot stand gekomen. In 1936 uitbreiding. In de jaren 1950 bouwen van een schouw. In 1999 herbestemming als orthodontiepraktijk en vier lofts naar ontwerp van architect A. Vanderstraeten (Gijzenzele): behoud van de oorspronkelijke structuur en materialen onder meer ijzeren gebint met vakwerkliggers en sheddaken met de typische bedaking en beglazing. Achteraan geringde rode bakstenen schoorsteen in de jaren 1950 gebouwd omwille van de geurhinder. Aan de straat, bakstenen muur afgelijnd met een boogfries en doorbroken door de recente poorten van de afzonderlijke woningen.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1932/1992, nummer 47/1993, nummer 2032/1997.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1032/1928, nummer 874/1936.
  • BAES W., WILLEMS J., DE BLIECK A., Van Rame tot Coupure, Brugge, 1997, p. 199-200.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen 17de -eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge 2001, p. 11-13.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83237 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.