erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
83379
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83379

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Pand bestaande uit twee diephuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links met jaartal "1660" en rechts met jaartal "1657". Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1913 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) onder meer verplaatsen van barokke deuromlijsting naar linker trapgevel, herstellen van het metselwerk, terugbrengen in de linker trapgevel, van de dorpels van de bovenvensters op hun oorspronkelijke hoogte, inbrengen van natuurstenen vensterkruisen en tussenstijlen, vernieuwen van de natuurstenen elementen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge): herstellen van de getrapte toppen en vernieuwen van het bovenste gedeelte van het metselwerk. Huidig uitzicht resultaat van restauratie in 1992. Trapgevels (respectievelijk 10 en 6 treden + topstuk) van verankerde rode baksteen boven een bepleisterde en grijsbeschilderde plint. Gebruik van zandsteen voor hoekkettingen, muuropeningen, speklagen en ornamenten. Rechthoekige muuropeningen met kruis- of bolkozijnen in rondboognissen met afgeschuinde dagkanten en geblokte omlijsting. Barokke deuromlijsting met bolkozijn als bovenlicht. Linker gevel: geblokte bogen en in de boogvelden voorstelling van de "Werken van Barmhartigheid", drie oculi voorzien van waterlijstje in de geveltop. Rechter gevel: omschrijvend archivolt boven de gehistoriseerde boogvelden: putti met cartouche op eerste bouwlaag en bas-reliëfs met uitbeelding van Geloof, Hoop en Liefde op de tweede. Links, een lager gekanteelde aanbouw met een rechthoekige poort en venster voorzien van negblokken en geblokte ontlastingsboog. De achtergevel van het linker pand is een bakstenen puntgevel met twee rechthoekige vensters voorzien van gekoppelde ontlastingsbogen en een venster met sporen van een boogveld.

Interieur. Tot 1912 bewaarde gotische schouw met waarvan mantel is verrijkt met een geschilderde voorstelling van de "Annunciatie": in 1920 aangekocht door Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Behouden, weliswaar bepleisterde balkconstructies. Linker dakspant samengesteld uit zes schaargebinten met door hanenbalken gekoppelde kepers, zonder nokbalk.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 000551.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 14 en 130/1913, nummer 917/1955.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 231-232.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83379 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.