erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID: 83390   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83390

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Timmermansstraat. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 19de-eeuws uitzicht, doch oude kern, zie achtergevel en fundatiesteen met opschrift: "DIT HUUS IS GODT BEQUAME. IN COMTOR IN SIN NAME. 1613". Verbouwd in de loop van 19de-20ste eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige herstelling" in 1998-1999 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): onder meer herstel en kaleien van de gevel, openen van middelste bovenvenster, aanbrengen van nieuw schrijnwerk volgens 19de-eeuws model en plaatsen van benedenluiken. Verankerde bakstenen lijstgevel, grijsbeschilderd boven grijze plint. Rechthoekige muuropeningen, vensters met arduinen lekdrempels. De achtergevel is een tuitgevel met rechthoekige muuropeningen.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 3410/1998.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 16 maart 1999.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 234.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83390 (Geraadpleegd op 15-08-2020)