erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
83415
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83415

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Diephuis van twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk één bouwlaag met tuitgevel, zie resterende vlechtingen, verhoogd met één bouwlaag in de loop van 19de-20ste eeuw. Herstellingswerken in de loop van 2002 naar ontwerp van architect H. Vermeulen (Oedelem) waarbij de gevel wordt hersteld onder meer herstellen van het metselwerk. Verankerde bakstenen tuitgevel met ongebruikelijke helling. Rechthoekige muuropeningen, vensters met arduinen lekdrempels.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 873/2000.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 12 februari 2001.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 314.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83415 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.