erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID
83448
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83448

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huizenrij met drie trapgevels (8 treden + topstuk en met ijzeren windvaan en bij l.gevel met vaasmotief) en één lijstgevel. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1897 naar ontwerp van architect J. De Bisscop (Brugge) waarbij de gevels grondig werden gewijzigd terwijl de oude kern van nummer 12 bleef bestaan. Reinigen van gevels en herstellen van dakconstructie in 1978. In 2002 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect T. Van Biervliet (Brugge). Woonhuis bestaande uit meerdere vleugels. Verankerde baksteenbouw met typerend gebruik van zandsteen voor hoekblokken, plint, kruis- en bolkozijnen, speklagen, erker en ornamenten als aanzet- en sluitstenen. Rechthoekige muuropeningen onder ontlastingsbogen van rode baksteen met mascaron als sluitsteen. Bij nummer 12 gevat in tudorboognissen aanzettend op basissen, voorts met gekoppelde spitsboognissen in de boogvelden. Topvensters gevat in een Brugse travee type II. Boven de deur een met loofwerk versierde erker. Tudorboogpoort en twee dakvensters met tuitgevel.

Interieur nummer 12. Deels onderkelderd, onder meer rechts met troggewelfjes, links met twee graatgewelven. Centrale gang leidend naar het trappenhuis met neo-aankleding, zie eikenhouten deuren en omlijstingen. Kamer aan straatzijde heeft een aankleding van 1898 in neostijl met onder meer eikenhouten schouw en lambriseringen, deuren. Wanden van de keuken bezet met faiëncetegels. Huidige eetkamer: twee bepleisterde moerbalken mogelijk van de oorspronkelijke bouwfase. Aan de tuin salon rococo-aankleding, zie grijsmarmeren schouw, ertegenover gesitueerde wandnis, plintlambrisering, paneel- en kastdeuren, plafondlijstwerk, enzovoort. Tuinvleugel (bouwjaar 1623?): bewaarde balkenzoldering met twee moerbalken op geprofileerde sleutelstukken (hol-bolprofiel) en kinderbalken, vrijgemaakt in de jaren 1970 door wegnemen van pleisterplafond en centraal rozet, nu geschilderd. Zwartmarmeren schouw met stucboezem in laat-empirestijl. Bordestrap naar de verdieping. Bewaarde moerbalken rustend op kraagstenen. Vier schaar- en nokgebinten voorzien van telmerken.
De koetspoort heeft aan de tuinzijde een houten invulling, met glas-in-loodpanelen, en jaartal 1898. Daktimmerwerk nog deels oorspronkelijk met schaar- en nokgebinten.

Interieur nummer 13. Kelder met troggewelfjes, wanden bezet met faiencetegels voorzien van blauwe bloemmotieven. Inkom: wanden voorzien van marmerimitatie. Salon aan straatzijde met roodmarmeren schouw en lijstwerk aan plafond.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1978.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 102/1897.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 332.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83448 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.