erfgoedobject

Brouwerij Den Hert

bouwkundig element
ID: 83450   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83450

Juridische gevolgen

Beschrijving

Van 1580 tot 1921 brouwerij zogenaamd. "Den Hert". Diephuis met enkelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Jaartal 1675. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1879 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge): onder meer hermetselen van de getrapte top, het vernieuwen van de onderdorpels en van de geblokte ontlastingsbogen. In 1865 krijgt het poortgebouw rechts grosso modo zijn huidig uitzicht. 1934: verbreden en verhogen korfboogpoort rechts van huis. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk) boven een beschilderde natuurstenen plint met een beluikte en een betraliede kelderopening telkens met afgeschuinde dagkanten. Horizontale belijning door middel van onderling verbonden onder-, tussen- en bovendorpels. Rechthoekige muuropeningen met bewaarde afgeschuinde dagkanten onder ontlastingsbogen van rode baksteen met zandstenen aanzet- en sluitstenen, laatst genoemde figuratief of mascaron. Op de verhoogde begane grond met geblokte omlijsting. Topvensters met bewaard andstenen bolkozijn omgeven met ronde oculi in zandstenen omlijsting. Deur in geblokte neobarokke omlijsting van zandsteen. Bewaard 19de-eeuws schrijnwerk, op tweede bouwlaag rolluikkasten.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, oktober 1974.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 73/1865.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 332.
  • GOEDBIER A., GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 15.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brouwerij Den Hert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83450 (Geraadpleegd op 08-08-2020)