erfgoedobject

Stadswoning met houten winkelpui

bouwkundig element
ID
83495
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83495

Juridische gevolgen

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de of 18de eeuw(?, zie (verbouwde?) dakconstructie met datering "1752". Verankerde en beschilderde lijstgevel in combinatie met een haast gevelbrede trapgevel (8 treden + topstuk). Rechthoekige bovenvensters onder strek en groot rondboog- venster in de top. Elegante, neoclassicistisch getinte winkelpui van 1912: vierledige, houten pui geritmeerd door vensters geflankeerd door smalle pilastertjes en bekroond door een uitspringend en gevelbrede kroonlijst.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 407/1912.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 78.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoning met houten winkelpui [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83495 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.