erfgoedobject

Samenstel van stadswoningen

bouwkundig element
ID: 83510   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83510

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van oorspronkelijk twee breedhuisjes, vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw, van twee traveeën en één bouwlaag en een diephuis, 16de-17de-18de eeuw drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Diephuis had op de bovenverdieping alleen een bolkozijn waarvan de twee ontlastingsboogjes bleven bewaard, in 1851 wijzigen van vensters met grote roedeverdeling, zie huidige toestand. In 1986 samenvoegen tot één woning en consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect E. Schoonooghe (Brugge). Verankerde lichtgeel-beschilderde bakstenen lijst- en tuitgevel op grijze plint. Rechthoekige deur en vensters, kleine roedeverdeling in de lage enkelhuisjes, accoladeboognis met afgeschuinde dagkanten en ingeschreven venstertje in de rechter geveltop. De achterpuntgevel loopt uit op schoorsteenschacht met dubbele rookmonden. 18de-eeuws achterhuis met verankerde bakstenen puntgevel, op de bovenverdieping voorzien van drie segmentboogvensters met omlijsting met oren en neuten en waterlijst, in de top luikopening in tudorboognis.

Interieur. Balklagen met sleutelstukken, dakkap met vier schaargebinten en gevelgebinte.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 969/1984.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, september 1983.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 102/1851.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 14.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Samenstel van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83510 (Geraadpleegd op 08-04-2020)