erfgoedobject

Monument Philip Verheyen

bouwkundig element
ID
83531
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83531

Juridische gevolgen

Beschrijving

Monument Philip Verheyen: Vierkante arduinen sokkel uitgevoerd door D. Bernard (Sint-Niklaas) naar ontwerp van architect Louis Serrure, waarop een bronzen borstbeeld door F. Van Havermaet, gegoten door Lecherf (Brussel). Ingebeitelde teksten, voorzijde : "Philip Verheyen geboren te Verrebroeck den 23 april 1648, vermaard ontleedkundige, doctor in de medecijnen, hoogleeraar te Leuven, aldaar overleden den 28 januari 1710”. Rechterzijde: "Met bestuurs en volksgiften door den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waes opgerigt en ingehuldigd, 1862". Achter- en linkerzijde met zelfde teksten, in het Latijn.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Monument Philip Verheyen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83531 (Geraadpleegd op 23-04-2021)