Heilige Petrus-kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Sint-Pieterskapel
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruibeke
Deelgemeente Bazel
Straat Kemphoekstraat
Locatie Kemphoekstraat zonder nummer, Kruibeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2014 (inventarisatie: 29-11-2013 - 30-11-2014).
  • Actualisatie Kruibeke (actualisaties: 16-05-2007 - 11-06-2007).
  • Adrescontrole Kruibeke (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Kruibeke (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilige Petrus-kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Bazel

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straatkapel gewijd aan de Heilige Petrus (Pieter), patroonheilige van de parochie, en in de puntgevel gedateerd 'anno 1902'. Gelegen tegenover de lindedreef die leidt tot het kasteel van Wissekerke. De kapel kwam tot stand in opdracht van de kerkfabriek van Bazel, met de ondersteuning van burggraaf Stanislas XIIII, toenmalig burgemeester van Bazel en eigenaar van het kasteel, die mogelijk ook zelf de bouwplannen ontwierp.

In de middeleeuwen bevonden zich in Bazel minstens drie kapelletjes ter ere van de Heilige Petrus. De eerste kapel, te dateren eind vijftiende eeuw - vroege zestiende eeuw, werd tijdens de Franse Revolutie geslecht en later door een andere vervangen, gesitueerd op de hoek van de huidige Oude Kruibekestraat en Kemphoekstraat. In 1902 werd deze afgebroken wanneer de huidige Oude Kruibekestraat werd recht getrokken in functie van de aanleg van een tramlijn. Nog in de zomer van dat jaar werd de huidige kapel gerealiseerd door Aug. Vanderkinderen.

Late neogotische kapel onder een uitkragend zadeldak (leien) met houten portiek geopend in de vorm van een drielob, ondersteund door modillons. Parement van rode baksteen van Steendorp op een arduinen plint. Straatgevel verticaal geritmeerd door twee pilasters aan weerszijden van de spitboogvormige deurnis. Geprofileerde natuurstenen omlijsting met in het boogveld de smeekbede "h. PETRUS b.v.o.". Bovenaan de topgevel bevindt zich de vermelding "XIIII" als mogelijke verwijzing naar de burggraaf. Langsgevels met spitsboogvormige vensteropeningen.

Interieur. Afgewolfd zadeldak met houten bekleding, boven gepleisterde en witgeschilderde muren. Bakstenen altaar met houten opzetstuk, voorzien van een beeld van Sint-Pieter, typerend afgebeeld met omgekeerd kruis en haan, afkomstig uit de vroegere kapel.

  • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
  • DE WILDE P., D’HONDT H. en MARIS A. 2002: De Sint-Pieterskapel te Bazel. Een eeuwfeest?, Heemkundige Kring Wissekerke 27.2, 11-15.
  • MARIS A 1985: De Sint-Pieterskapel op Bazel, Heemkundige Kring Wissekerke 10.2, 34-37.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Bazel

Broedersstraat, Dorpstraat, Eendenlaan, Fazantenlaan, Hazenpad, Joris D'Hondtstraat, Kemphoekstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.