Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Fernand Hanuswijk; Oudenbos
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Lokeren
Straat Fernand Hanusdreef, Nieuwe Dreef
Locatie Fernand Hanusdreef 1-15, 21-23, 27-35, 39-59, Nieuwe Dreef 60, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Arbeiderswijk Fernand Hanuswijk

Deze bescherming is geldig sinds 09-03-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Pauluskerk
gelegen te Fernand Hanusdreef 33 (Lokeren)

Deze bescherming is geldig sinds 09-03-1995.

Beschrijving

Geïsoleerde woonwijk, parallel aan de spoorweg Antwerpen-Gent, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek (Nieuwe Molenstraat; momenteel opgeslorpt door N.V. Uco Gent-Ledeberg) en sindsdien, tot 1970 verder uitgebouwd.

Arbeiderswijk, geïnspireerd op de ideeën van G. Benoit-Levy (La Cité Jardin, 1904), met centraal gelegen kerk (naar het noorden georiënteerd) omgeven door een omgekeerd U-vormige lus waarin van links naar rechts een schooltje, een directeurswoning, een klooster, een pastorie en een tweede schooltje. Kerkhof in het verlengde van de kerk. Aan de straatzijde twee groepen van vier dubbelwoningen. Door de afwezigheid van onder meer een café, wasserij, winkelgelegenheid, gegroeid tot een monofunctioneel schijndorp enkel in functie van de fabriek.

Nummer 33, Sint-Pauluskerk: Baksteenbouw in neoromaanse stijl naar ontwerp van architect H. Jacquelin (Evreux). Plannen opgevat sinds 1922, gedeeltelijk afgewerkt in 1923 (stichtingssteen : Hanus-Grondel, 15 mei 1923) en definitief afgewerkt in 1926. De plattegrond ontvouwt een driebeukige transeptloze kerk van zes traveeën met koorgang en rechthoekige absis geflankeerd door twee vierkante uitbouwen (noordwestelijke grafkapel). Pseudo-basilicale opstand van bruinrode baksteen met aanwending van lichtgrijze zandsteen voor sculpturale onderdelen. Voorgevel met links zware vierkante klokketoren (tentdak) verbonden met ronde traptoren (kegelvormige spits). Centraal rondbogig portaal waarboven archivolten, versierd met keperband en op romaanse wijze gestileerde motieven, op korte Ioniserende zuiltjes. Voorts respectievelijk rechts één en boven het portaal drie rondbogige vensters onder versierde archivolt op gedrongen zuiltjes met knopkapiteel. In geveltop bas-reliëf (Roeping van Sint-Paulus). Lange gevels per travee voorzien van zware gedrongen steunberen, rondbogige vensters en zware afgeronde zandstenen kraagstenen onder de gootlijst.

In de andere gebouwen is in de eerste plaats gestreefd naar een pittoresk-idealiserend uiterlijk, gekenmerkt door zogenaamde "Normandische" stijlinslag, voornamelijk opgewekt door gebruik van imitatie-vakwerk met verticale stijlen. In beide schoolgebouwen (respectievelijk van 1926 en 1953) wordt deze pittoreske indruk versterkt door aanwending van een hoektoren, contrasterend met de ruime functionele vensters in de klaslokalen.

Pastorie (1926), klooster (1926) en directeurswoning (1953) alle voorzien van een zachthellend zadeldak al dan niet met wolfseind. Tevens integratie van balkonnen en een erker (pastorie).

Tien dubbelwoningen (respectievelijk zes van 1923, twee van 1955 en twee van 1970) gebouwd als alleenstaande villa’s met begraasde tuin. Symmetrische opbouw van de voorgevel, met doorlopend balkon op de bovenverdieping. Beluikte rechthoekige vensters en rondboogdeuren.

  • ROETS B. 1978: De arbeiderswijk in de Ferdinand Hanusdreef te Lokeren, Oudenbos, licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

In de grafkapel werd in de rechtermuur een marmeren portretmedaillon van Ferdinand Hanus ingewerkt. Dit medaillon is het werk van beeldhouwer Geo Verbanck.

Autrique, Jan (09-09-2013 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lokeren

Lokeren (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.