Hoeve Hooghuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lokeren
Deelgemeente Eksaarde
Straat Oosteindeken
Locatie Oosteindeken 47, Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lokeren (actualisaties: 06-08-2007 - 18-09-2007).
  • Adrescontrole Lokeren (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Lokeren (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hooghuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hooghuis", vroeger behorend tot de heerlijkheid "Ouden Akker". Sterk gerestaureerde herenhoeve bestaande uit een woonhuis met haaks ertegen een lange dwarsschuur. Ruime, begraasde voortuin met gekasseide oprit en ijzeren hek. Woonhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, opklimmend tot de 15de of 16de eeuw. Voorgevel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) voorzien van vier dakkapellen met getrapte top. Vernieuwde kruiskozijnen en korfboogdeur in zandstenen omlijsting. Haaks tegen de linker zijgevel, onderkelderd gebouw van twee traveeën en twee bouwlaag onder zadeldak gevat tussen twee trapgevels. Recentere aanbouwen tegen de achtergevel. Haaks tegen de voorgevel, ten westen ervan: ruime dwarsschuur, onder afgewolfd zadeldak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen) met drie korfboogpoorten en kleine rechthoekige venstertjes.

  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, dl. 2, Gent, 1878.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Eksaarde

Eksaarde (Lokeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.