Bronhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Borlo
Straat Bronstraat
Locatie Bronstraat 9, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bronhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Reeds in 1298 vermeld als laathof van de Duitse Commanderij te Bernissem. Wilhelm von Cortenbach, Commandeur van Bernissem (1613-1644) verbouwde de hoeve in 1614 (wapenschild op jaarstenen van huidige garage). In 1798 onteigend door de Fransen en verkocht.

Voormalig gesloten hoevecomplex, thans U-vormig rondom een gekasseide, onregelmatige binnenkoer; gelegen in de diepte bij de bron, met ommuurde tuin voor het woonhuis en boomgaard ten zuidwesten. Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint met verwerking van kalksteen. Huidig classicistisch uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

Twee rondbooginrijpoorten met hoekblokken geven toegang tot het erf : één ten westen, tussen woonhuis en stalling, de andere ten zuiden, tussen woonhuis en (verdwenen) schuur.

Ten zuidwesten, woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige venster- en deuromlijstingen; aan de erfzijde, rechthoekige kelderdeur met negblokken. Verlaagde zijgevels. Tegen de westelijke zijgevel, lagere bijbouw van vier traveeën; kelderverdieping; zadeldak (Vlaamse pannen) met verlaagde zijgevel met kraagstenen. Rechthoekige venster- en deuromlijstingen op de eerste bouwlaag, gemetste zoldervenstertjes, rechthoekig aan de tuinzijde, halfrond aan de erfzijde.

Stalling op L-vormige plattegrond onder zadeldak (Vlaamse pannen) op de noordelijke en zuidelijke zijden van het erf. Rechthoekige venster- en deuromlijstingen aan de erfzijde. Van de twee dwarsschuren rest alleen de noordelijke schuur met hogere nokhoogte; aan de erfzijde: rondbooginrijpoort met hoekblokken, geflankeerd door rechthoekige, kleine deuren. De tweede rechthoekige poort onder metalen latei is van recentere datum. Oculi in de zijgevels.

De tweede schuur, haaks op de stallen, ten zuiden, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw afgebroken en vervangen door twee garages.

  • ROBIJNS, F., Mielen-boven-Aalst, s.l., 1938, pagina's 38-93.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Mielen-boven-Aalst

Borlo (Gingelom)

is gerelateerd aan Tuin van de bronhoeve

Bronstraat 9 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.