erfgoedobject

Brouwerij-mouterij

bouwkundig element
ID
83653
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83653
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij-mouterij
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Interessante voormalige brouwerij-mouterij gelegen aan weerszijden van een gekasseide doorgang met noord-zuid-oriëntatie, en vroeger behorend bij het woonhuis der brouwer in de Sleepstraat (nummer 69-71).

De brouwerij bestond in essentie reeds tijdens het eerste kwart van de negentiende eeuw (Brouwerij Van Schauwenberghe), doch werd vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw uitgebreid en omgevormd tot stoombrouwerij (circa 1870); tussen 1882 en 1888 deed het complex dienst als stoomstoffenfabriek (westelijk deel) en badhuis (oostelijk deel); nadien werd het terug tot stoombrouwerij omgevormd door brouwer Pottier; vanaf begin twintigste eeuw brouwerij De Bruycker. Thans wordt de begane grond verhuurd als autostelplaatsen, en deels ingenomen door lokalen der Koninklijke Vrije Gilde der Meester-Schilders; de verdieping zijn in hoofdzaak ongebruikt. Op basis van de beschikbare gegevens (bij ontstentenis van een grondige bouwhistorische studie), en gezien de ontoegankelijkheid der meeste binnenruimten (vooral oostelijk deel) konden de functies der diverse delen moeilijk geanalyseerd worden. Waarschijnlijk waren in de gebouwen ten westen van de doorgang tot het begin der 20ste eeuw enkel de mouterij en de graan- en moutmagazijnen ondergebracht; de brouwerij bevond zich mogelijk in een omstreeks de eerste wereldoorlog gesloopt deel dat het perceel in het noorden afsloot langsheen een vroegere waterloop die de ligging bepaalde in aansluiting met de latere stapelruimten en stallingen.
Nadien werd de brouwerij ten noorden van de mouterij uitgebouwd. Het huidige beeld van het geheel stamt vermoedelijk uit 1850-51, alhoewel oriëntatie en grondplan door vroegere gebouwen gedicteerd werden, en mogelijk nog oudere kernen incorporeren.

In de zuidwestelijke hoek van het perceel bleef nog de vroegere mouteest (waarschijnlijk oorspronkelijk reeds met twee eestvloeren) bewaard, doch deze werd recent voorzien van een plat dak ter vervanging van het typische tentdak met eestschouw.

Ten noorden over een vroegere waterloop toegangstravee met op de begane grond een open houten trap; deze bedient zowel de eest als de graanvloeren. Aansluitend graanmagazijnen met mouterij op begane grond (?). Vier tot vier en een halve bouwlaag, oorspronkelijk waarschijnlijk dertien traveeën onder zadeldak (pannen) en circa 1916 naar noorden uitgebreid met vijf (of zes?) traveeën onder plat dak (brouwerij). Verankerde baksteenbouw (rechte ankers) met getoogde vensters; witgekalkte begane grond en eerste verdieping, op gepikte plint.

De gebouwen ten oosten van de doorgang, twee tot drie laaggestoken bouwlagen onder zadeldaken (pannen) bezitten hoogstwaarschijnlijk nog een begin-negentiende-eeuwse kern, alhoewel het zuidelijk deel ervan eveneens circa 1851 en begin twintigste eeuw her- en verbouwd werd.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerij-mouterij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83653 (Geraadpleegd op )