Begijnenhuizen Sint-Bavon, de Heilige Vijf Wondekens en Sint-Bernardus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Edmond Boonenstraat
Locatie Edmond Boonenstraat 1-7, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen Sint-Bavon, de Heilige Vijf Wondekens en Sint-Bernardus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof Sint-Elisabeth Gent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd huizen "Sint-Bavon", "de Heilige Vijf Wondekens" en "Sint-Bernardus". Huizenrij met ommuurd voortuintje van in totaal vijftien traveeën en twee bouwlagen met zadeldaken (pannen), uit de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw. Nummer 3 gevelsteen met bouwopschrift: "Dit huys is gebouwt door Joff Caroline Merry beggyntjen ten jaere 1809". Bakstenen lijstgevels met eenvoudige rechthoekige muuropeningen. Nummer 1: bepleisterd. Nummer 3-5: oorspronkelijk één huis voorzien van twee houten dakkapellen met puntgevel. Nummer 7: 18de eeuwse gevel met middentravee uitlopend in dakvenster met driehoekig fronton. Grosso modo behouden zijpuntgevel met muurvlechtingen. Rechthoekige vlak omlijste vensters en top oculus. Tegen de ommuring aanleunend bijgebouwtje uit de 18de eeuw.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Edmond Boonenstraat

Edmond Boonenstraat (Gent)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Begijnenhuizen Sint-Bavon, de Heilige Vijf Wondekens en Sint-Bernardus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83702 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.