Nieuw Convent

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Edmond Boonenstraat, Hippoliet Lammensstraat
Locatie Edmond Boonenstraat 4-6, Hippoliet Lammensstraat 2-6, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis Nieuw Convent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Elisabethbegijnhof: Nieuw Convent

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 21-12-1994.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof Sint-Elisabeth

Deze bescherming is geldig sinds 28-03-1956.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof Sint-Elisabeth Gent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen zogenaamd Nieuw Convent. Thans Sint John Anglican Church. Trapgevel (tien treden en topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen), gedateerd 1660 (muurankers). Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde bak- en zandsteenbouw. Voorgevel afgelijnd door imitatiehoekblokken. Rechthoekige vensters in bepleisterde omlijsting met negblokken en ontlastingsbogen met imitatiezandstenen, rechtertravee bij de restauratie voorzien van kruiskozijn en bolkozijn boven de deur. Eiken deur met gesmeed ijzeren deurraampje met voorstelling van de Heilige Maagd met Kind.

Gereconstrueerde aanbouwen van twee traveeën met kruiskozijnen en blinde zijtrapgevel.

Linkerzijgevel van zeven traveeën geritmeerd door rechthoekige muuropeningen afgewerkt zoals in trapgevel.

Achtergevel: verankerde tuitgevel met één behouden kruiskozijn, voorts aangepaste rechthoekige vensters met bepleisterde hoekblokken en ontlastingsbogen.

Bakstenen zijaanbouw met zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1789 door middel van muurankers op de voorpuntgevel. Zijgevels van drie traveeën en twee bouwlagen en voorgevel van een travee verlicht door getoogde vensters.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

In het interieur bleven in de voorkamer rechts zware versierde moerbalken bewaard en in de achterkamer een gewelfd plafond met twee gedrukte gewelven met stucwerk gescheiden door gordelbogen op gesculpteerde, thans vergulde consoles met engelenhoofdjes. In het centraal motief komen een Christusmonogram, de letters "DAC" en het jaartal 1706 voor. In de linkervleugel bleven onder meer de zware versierde, thans geschilderde moerbalken bewaard.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO001029, Conventen en conventpoortjes in het Sint-Elisabethbegijnhof (S.N., 1996).

Daemen, Caroline (30-06-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof Sint-Elisabeth

Begijnhofdries 1-42, Edmond Boonenstraat 1-7, 2-6, Gravin Johannastraat 1-35, 2, Hippoliet Lammensstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Edmond Boonenstraat

Edmond Boonenstraat (Gent)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hippoliet Lammensstraat

Hippoliet Lammensstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.