erfgoedobject

Nieuw Convent

bouwkundig element
ID: 83704   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83704

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen zogenaamd Nieuw Convent. Thans Sint John Anglican Church. Trapgevel (tien treden en topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen), gedateerd 1660 (muurankers). Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde bak- en zandsteenbouw. Voorgevel afgelijnd door imitatiehoekblokken. Rechthoekige vensters in bepleisterde omlijsting met negblokken en ontlastingsbogen met imitatiezandstenen, rechtertravee bij de restauratie voorzien van kruiskozijn en bolkozijn boven de deur. Eiken deur met gesmeed ijzeren deurraampje met voorstelling van de Heilige Maagd met Kind.

Gereconstrueerde aanbouwen van twee traveeën met kruiskozijnen en blinde zijtrapgevel.

Linkerzijgevel van zeven traveeën geritmeerd door rechthoekige muuropeningen afgewerkt zoals in trapgevel.

Achtergevel: verankerde tuitgevel met één behouden kruiskozijn, voorts aangepaste rechthoekige vensters met bepleisterde hoekblokken en ontlastingsbogen.

Bakstenen zijaanbouw met zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1789 door middel van muurankers op de voorpuntgevel. Zijgevels van drie traveeën en twee bouwlagen en voorgevel van een travee verlicht door getoogde vensters.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

In het interieur bleven in de voorkamer rechts zware versierde moerbalken bewaard en in de achterkamer een gewelfd plafond met twee gedrukte gewelven met stucwerk gescheiden door gordelbogen op gesculpteerde, thans vergulde consoles met engelenhoofdjes. In het centraal motief komen een Christusmonogram, de letters "DAC" en het jaartal 1706 voor. In de linkervleugel bleven onder meer de zware versierde, thans geschilderde moerbalken bewaard.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO001029, Conventen en conventpoortjes in het Sint-Elisabethbegijnhof (S.N., 1996).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 30-06-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Nieuw Convent [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83704 (Geraadpleegd op 08-08-2020)