erfgoedobject

Calvarieberg

bouwkundig element
ID: 83726   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83726

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Calvarieberg
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Calvarieberg
    Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1940

Beschrijving

De Calvarie werd in 1710 door een godsvruchtig buurtgenootschap opgericht op de voormalige Wilde Zeebrug over de later overwelfde Lombardenvest. Het eerste Christusbeeld wordt toegeschreven aan Jacob Jozef Van der Neer, het eerste Moeder-Gods- en Johannesbeeld aan Joannes De Greef. Verwijderd onder de Franse bezetting, werd de beeldengroep in 1814 teruggeplaatst. In 1859 verving Jan-Baptist Peeters het Christusbeeld en Eugène De Plyn het Johannesbeeld. Th. Koob, van wie werk bekend is uit het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw, signeerde het vernieuwde Moeder-Godsbeeld, waarvan de datering niet gekend is. De twee engelenbeelden van een onbekende maker zijn een toevoeging van omstreeks 1900. In 1977 werden het houten kruis en Christelbeeld vernieuwd, het laatste door een kopie uit polyester door Jos Wilms. Bij de heraanleg van de ‘Wilde Zee’ omstreeks 1994, kreeg de Calvarie een nieuwe, vooruitgeschoven inplanting.

Het drieledige, in grijs en wit geschilderde voetstuk met plint, wordt gemarkeerd door de centrale, gebogen en bovenaan ingesnoerde sokkel voor het houten kruis met beschilderd, polyester Christusbeeld. De flankerende muurpartijen dragen de twee ingesnoerde sokkels van het beschilderde, houten Moeder-Gods- en Johannesbeeld, en aan de uiteinden de gespiegelde voluten waarop de beschilderde geknielde engelenbeelden rusten. De gebogen middenpenant van de centrale sokkel draagt drie chronogrammen die verwijzen naar de oprichting in 1710 en de heroprichting in 1814: “VICInI/ ChrIsto/ DoMIno” (1710), “Door/ gebUreLIIke/ LIefDe/ Is DIt/ opgereCht” (1710) en “geDenCksChrIft/ Der hersteLLIng/ Van Dees krUYs” (1814).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#930294.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Calvarieberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83726 (Geraadpleegd op 29-05-2020)