erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 83763   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83763

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Deels ommuurde sterk gerenoveerde hoeve bestaande uit twee parallelle vleugels met de nok dwars op de straat, ingeplant in een lichte helling en ingebed tussen de Steenweg op Zaventem ten westen, de Kasteelweg ten zuiden en de Pastoorkesweg ten oosten. Het bijgebouw ten noordwesten is van recente datum (einde 20ste eeuw). De oorspronkelijke functies van de onderdelen zijn moeilijk te achterhalen. De oostelijke vleugel is al weergegeven op de primitieve kadasterkaart (1829), samen met een westelijk gelegen gebouw dat verdween bij het rechttrekken van de Steenweg op Zaventem (kadastraal geregistreerd in 1852). In 1849 werd een gebouw ingetekend ter hoogte van de huidige westvleugel, en reeds in 1867 had de hoeve grosso modo haar huidige uitzicht met twee parallelle vleugels. De hoeve was voor het grootste deel van de 19de eeuw in handen van de landbouwersfamilie Goossens. Tegenwoordig zijn de gebouwen gesplitst in verschillende wooneenheden.

Verankerde en witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plint onder zadeldaken met mechanische pannen, westvleugel met ten zuiden afgewolfd zadeldak. Sporen van vroegere aanpassingen in gevels (onder andere gedichte muuropeningen, bouwnaden), onregelmatige travee-indeling. Rechthoekige en steekboogvormige vensters respectievelijk onder houten lateien of soms met een rollaag. Hardstenen lekdrempels. Overal vernieuwd schrijnwerk, vermoedelijk naar oud model.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Kraainem, Sectie A, 1867/1, 1852/4, 1849/7.

Bron     : THOMAS H. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Kraainem, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB11, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Thomas, Hans
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83763 (Geraadpleegd op 19-09-2020)