Hoeve Stepshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Berwaerhoeve
Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Montenaken
Straat Stepsstraat
Locatie Stepsstraat 9, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Stepshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve met behouden kern uit de eerste helft van de 17de eeuw (woonhuis). De eerste gekende bezitter was Nicolaus Heeren (1555); sinds 1716 is de hoeve in het bezit van de familie Berwaer.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen en golfplaten), gegroepeerd rondom de binnenplaats. Ten oosten, woonhuis (nok loodrecht op straat) met inrijpoort in het verlengde, in een gevelsteen met wapenschild (Robert Heeren en Catharina Pouillet) gedateerd 1646; sterk aangepast woonhuis, waarvan de oorspronkelijke vorm moeilijk te achterhalen is.

Geheel of gedeeltelijk bewaarde kalkstenen klooster- en kruiskozijnen, verrijkt met negblokken en voorzien van sponningbeloop; aangepaste deuren. Verankerde, kalkstenen korfboogpoort met negblokken.

Van de oorspronkelijke stallingen, door een recente brand vernield en vrijwel volledig heropgebouwd, bleef alleen de kalkstenen rondboogdeur van de paardenstal bewaard. Ten westen, 19de-eeuwse dwarsschuur met bakstenen korfboogpoort en recente muuropeningen. Sterk aangepaste stallingen ten noorden.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Montenaken

Montenaken (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.