erfgoedobject

Kasteelhoeve Hof te Veaux

bouwkundig element
ID
83774
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83774

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve Hof te Veaux
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is aangeduid als beschermd monument Kasteelhoeve Hof te Veaux
  Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Perk
  Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981

Beschrijving

Ten westen van het kasteel, het Hof te Veaux, kasteelhoeve met geplaveide binnenplaats, opklimmend tot het tweede kwart van de 18de eeuw met wijzigingen uit einde 19de eeuw.

Het boerenhuis in de zuidwesthoek en de stallen op de oost- en zuidzijde werden tijdens de 19de eeuw verbouwd doch op het tracé van de oude gebouwen: baksteenmetselwerk op de oude zandstenen sokkel. Eénlaags boerenhuis met leien zadeldak; hergebruikte rondboogdeur met zandstenen omlijsting, negblokken, imposten, sleutel en druiplijst, bekroond met een op gelijkaardige wijze afgewerkt oculus; in het haaks gedeelte, drie voormalige kruisvensters met de oude zandstenen posten; in de achtergevel, een kloosterkozijn.

Stalvleugels met twee verdiepingen en pannen zadeldaken, geritmeerd door bakstenen steekboogdeuren en -vensters; enkele hergebruikte deurposten van zandsteen in de zuidgevel. Op de noordzijde, langsschuur met zadeldak (kunstleien), daterend uit het tweede kwart van de 18de eeuw; zandsteenbouw in breuksteenverband afgewerkt met schouderstukken, overhoeks topstuk en bakstenen vlechtingen; verankerde rondbooginrijpoort. Laadvenster en toegevoegde muuropeningen uit de 19de eeuw. Talrijke inscripties op het gebint, onder meer jaartallen 1762, 1776, 1778 en andere. Bakstenen wagenhuis onder schilddak (pannen), aanleunend tegen de erfzijdegevel en geritmeerd door blinde steekbogen van baksteen. Op de noordzijde van de binnenplaats, aanhorigheden uit de 19de eeuw. Op het erf, gemetselde waterput van zandsteen afgedekt met een leien tentdakje.

 • COSIJN A. 1923: Au beau pays de Rubens et de Teniers, in Bulletin Touring Club België, 3-8, 25-29, 49-54, 73-79, 97-103.
 • DEWOLF P. 1972: Le château de Ribaucourt à Perk, in Brabant, 3.
 • LAUWERS J. 1970: Perk, waar David Teniers leefde en werkte, Vlaamse Touristenbond.

Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975


Relaties

 • Is deel van
  Kasteeldomein de Ribaucourt

 • Is gerelateerd aan
  Bijgebouw van het Ribaucourtkasteel

 • Is gerelateerd aan
  Kasteel de Ribaucourt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelhoeve Hof te Veaux [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83774 (Geraadpleegd op 17-04-2021)