erfgoedobject

Sociale woonwijk De 13 Huizen

bouwkundig element
ID: 83833   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83833

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tuinwijk 13 Huizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Bouwgeschiedenis

Klein naoorlogs sociaal huisvestingsproject van 13 woningen, in 1953-1954 gebouwd door de lokale maatschappij Hulp in Woningnood naar ontwerp van architect Alphonse Burm (Berlare). Tussen 2006 en 2008 werd dit geheel gerenoveerd door de maatschappij (inhuldiging 23 mei 2008, zie gedenkplaat).

Typering en beschrijving

“De 13 huizen” is een typisch voorbeeld van de kleinschalige hoven met sociale woningen uit de naoorlogse jaren. Twaalf huizen met voortuin werden in U-vorm gegroepeerd rondom een rechthoekig plein dat grenst aan de steenweg: geschakeld per twee (nummers 48-50) en in twee rijen van vijf tegenover elkaar (nummers 38-46 en nummers 52-60). Eén half vrijstaand huisje met voortuintje is ingeplant opzij daarvan aan de steenweg zelf (nummer 36). Het betreft doorsnee woningen van het enkelhuistype met twee traveeën van één bouwlaag of met gekoppelde venstertravee voorzien van bovenverdieping verenigd onder een hoge puntgevel.Liggende rechthoekige vensters waaronder gekoppelde klimmende houten dakkapellen. Het schrijnwerk is gewijzigd.

Naar materiaalgebruik en stilistisch zijn de huisjes typerend voor de eenvoudige neotraditionele vormgeving die massaal gehanteerd werd voor sociale huisvestingsprojecten in de jaren 1950. Enerzijds sluit deze architectuur aan bij de huizen in regionalistische baksteenbouw met brede puntgeveltoppen uit de tuinwijken van de jaren twintig. Anderzijds bevat deze architectuur elementen van eigentijdse conventionele landelijke woningbouw zoals gebruik van breukstenen plint, schuine hoeksteunberen en overstekende steile pannen zadeldaken.

Evaluatie

Architecturale en stedenbouwkundige waarde als klein maar representatief voorbeeld van de traditioneel geïnspireerde architectuur en inplanting die vele naoorlogse sociale woonwijken kenmerkt. Bepalende erfgoedelementen zijn de inplanting, de architecturale schaal, het silhouet, volume, coloriet en materiaalgebruik.

  • BOUQUÉ E. 2008: De "13 huizen" werden alle 9 gerenoveerd, Heemkundige Kring Overmere XXVI.4, 153-160.
  • BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, onuitgegeven werkdocumenten.
  • S.N. 1997: Monografieën erkende bouwmaatschappijen, in: S.N., Bouwstenen van sociaal woonbeleid '45-'95. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 2, Brussel, 98.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sociale woonwijk De 13 Huizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83833 (Geraadpleegd op 28-10-2020)