Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeënkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Berlare
Deelgemeente Overmere
Straat Dreefwegel
Locatie Dreefwegel zonder nummer, Berlare (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Berlare (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-2008).
  • Inventarisatie Berlare (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 30-06-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeënkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Neogotische wegkapel, schuin ingeplant aan het kruispunt met Kasteelwegel achter de Baron Tibbautstraat. Opgericht op grond geschonken door Louis De Smet, voorzitter van de kerkfabriek, en op zijn kosten gebouwd. De bouw van de kapel door metser August De Schaepmeester werd aangevat in 1888 en was voltooid in 1889. Op 16 juni 1889 inwijding van de kapel, het Piëtabeeld en de afbeeldingen van de VII Weeën rondom tegen de kapel. Bij testament geschonken aan de COO-Overmere, later OCMW. In 1983-84 gerestaureerd.

Wegkapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder leien zadeldak. Opgetrokken uit baksteen met gebruik van zandsteen voor de afzaten van sokkel en steunberen. Voorpuntgevel met schouderstukken en bekronend stenen kruis. Brede getoogde vleugeldeur gevat in een hoog drielobbig spaarveld. Offerbusgleuf links van de deur. Versneden steunberen ritmeren de achter- en zijgevels. In beide zijgevels twee smalle gekoppelde spitsboogvenstertjes. Volledig vernieuwde, ingemetselde rechthoekige zandstenen reliëfs met voorstelling van de VII Weeën.

Gepleisterd en wit geschilderd interieur met spitsbooggewelf. IJzeren koorhek voor de driezijdige sluiting. Nieuw gemetst altaar op verhoog met gepolychromeerd plaasteren Piëtabeeld vervaardigd door Mathias Zens.

  • Documentatiecentrum Heemkundige Kring Overmere, doos gebouwen, kapellen.
  • Overmere ons dorp, Overmere, 1992, p. 80.
  • VAN HOECKE J., Heemschut: de kapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën, Heemkundige Kring Overmere, II, 1, 1984, p. 23-24.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2005

Aanvullende informatie

In de achter- en zijgevels van de kapel bevinden zich zeven ingemetselde rechthoekige kalkstenen reliëfs, met voorstelling van de VII Weeën van Maria. In 1984 werden de zwaar beschadigde reliëfs gereconstrueerd in kalksteen door Gerard Thienpont, beeldhouwer (Eke-Nazareth).

De zeven reliëfs (41,5 cm breed en 37 cm hoog) zijn een getrouwe kopie van de 19de- eeuwse reliëfs.

  • Informatie verstrekt door E. Thienpont (23 januari 2018).

Driessen, Caroline (23-01-2018 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dreefwegel

Dreefwegel (Berlare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.