erfgoedobject

Parochiale meisjesschool met kloosterhuis wijk Heikant

bouwkundig element
ID
83871
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83871

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige parochiale meisjesschool van de Heikant met kloosterhuis, ook gekend als "kloosterschool", heden deel van gemengde vrije basisschool Heikant (zie ook Bosstraat nummer 179). Volgens literatuur- en kadastergegevens aanvankelijk in 1879 als bewaarschool met twee klassen gebouwd door bemiddeling van pastoor Van Bellengen op gronden van juffrouw Julia Schicks. Vanaf 1899 omgevormd tot parochiale meisjesschool geleid door de Zusters van Heilige Vincentius van Deinze waarvoor gelijktijdig het kloosterhuis werd gebouwd. Schoolgebouw vergroot met derde klas in 1910. Vervolgens in 1923 overgenomen door de VZW Gesticht van de Heilige Vincentius a Paulo Deinze en uitgebreid met huishoudklas. In 1930 nogmaals vergroot met drie extra klassen voor het lager onderwijs.

Achterin en parallel aan de straat gelegen langgerekt eenlaags schoolgebouw met L-vormige plattegrond, voorafgegaan door grote geplaveide speelplaats en omsloten door bakstenen en betonnen afsluitingsmuur. Sobere baksteenbouw van achttien traveeën onder doorlopend pannen zadeldak. Zeer eenvoudige gevelafwerking enkel verfraaid met aflijnend tandlijstje en verwerking van natuursteen in consoles en lekdrempels. Karakteristieke rechthoekige vensteropeningen met grote raampartijen onder ijzeren I-lateien met rozetten én boogvormige deuren. Behouden schrijnwerk in twee linkse venstertraveeën, rest vernieuwd. Witgeschilderd Onze-Lieve-Vrouwebeeld op gemetste sokkel achter ijzeren hekje in linkerhoek van de speelplaats.

Bijhorend voormalig kloosterhuis van de Zusters van Heilige Vincentius van Deinze, gebouwd in 1898-1899 en aanzienlijk vergroot in 1901, is heden een huurhuis. Het kloosterhuis, met voortuintje en lage afsluitingsmuur met bakstenen pijlers en ijzeren hekje, is schuin ingeplant ten opzichte van de straat. Typologisch een burgerhuis met dubbelhuisopstand met begin 20ste-eeuws voorkomen. Baksteenbouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. Lijstgevel met aflijnend houten kroonlijst met tandlijstje; gecementeerde plint met schijnvoegen. Verzorgd parement met knipvoegen verlevendigd door het gebruik van zwart gesinterde baksteen in de ontlastingsbogen van de getoogde muuropeningen én in een repeterend ruitvormig motief op de borstwering. Het schrijnwerk bleef slechts gedeeltelijk behouden. Opvallend gewit Onze-Lieve-Vrouwebeeld in een nis op de bovenverdieping gevormd door een semi-gedicht bovenvenster als visuele herinnering aan de vroegere kloosterfunctie. Blinde zijgevels.

  • SMET C. 1985: Zele Heikant ons parochie, Zele, 81-91.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiale meisjesschool met kloosterhuis wijk Heikant [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83871 (Geraadpleegd op )