erfgoedobject

Twee burgerhuizen

bouwkundig element
ID
83880
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83880

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dekenij Sint-Ludgerusparochie en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Beeldbepalend vrijstaand ensemble van twee woningen in baksteenbouw. Ten noorden grenzend aan de oprit van de dekenij, ten zuiden palend aan het parochiecentrum en het hekwerk van de vroegere parochiale bewaarschool.

Deels onderkelderde neoclassicistische woning van twee bouwlagen en vier en drie traveeën onder schilddak met kunstleien (voorheen met pannen). Volgens kadastergegevens gebouwd in twee fasen. Aanvankelijk werd in 1846 ter hoogte van nummer 1 een kleiner volume gebouwd dat vervolgens in het derde kwart van de 19de eeuw (circa 1870) werd vergroot met nummer 3 en wellicht gelijktijdig voorzien van een uniforme gevelafwerking. Van 1884 tot 1957 werd nummer 3 gebruikt als postgebouw.

Eenvoudige ontpleisterde lijstgevel op een hoge gecementeerde plint onder een overstekende houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensteropeningen op lekdrempels, op de bovenverdieping gevat in een typerende geriemde omlijsting met siersluitsteen, op de begane grond eertijds beluikt (confer de nog aanwezige luikduimen). Vlak omlijste voordeur met tussendorpel en waterlijst in de tweede travee verleent toegang tot nummer 1. Uiterst rechtse deur in zevende travee, vroegere inkom van postkantoor, werd in de loop van de 20ste eeuw gewijzigd. Voorts twee vensters in de linker zijgevel gedicht en beraping verwijderd.

Achterbouw gewijzigd.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • D' HOEY A., De postgeschiedenis van Zele, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek 25, 1994, p. 65-67.
  • QUINTYN E., De Markt ten gronde, (Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek 27, 1996, p. 133-139).

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83880 (Geraadpleegd op )