erfgoedobject

Villa op site Rosseelsmolen

bouwkundig element
ID
83901
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83901
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Omhaagde villa aan straathoek met Ommegangstraat, aanvankelijk horende bij de gesloopte zogenaamde "Rosseelsmolen" waarvan de naam refereert aan de vroegere eigenaars. Deze achterin gelegen stenen oliemolen, type grondzeiler, met bijhorend molenaarshuis werd gebouwd in 1835, stopte met malen in het begin van de 20ste eeuw en werd vanaf 1923 als landbouwgebouw gebruikt. De molenromp en het molenaarshuis werden afgebroken in 2000. Enkel de gekasseide oprit is heden nog aanwezig. De villa is de enige restant van de voormalige molensite en werd eveneens in opdracht van de familie Rosseels volgens de bouwaanvraag van 1923 gebouwd naar ontwerp van architect Joseph Van Bogaert (Lokeren). L-vormige constructie van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (mechanische pannen) met dakruitertje. Voorgevel georiënteerd naar Dendermondebaan, met rechts uitspringende erker in dito vensterrisaliet. Parement van rode baksteen met knipvoegen horizontaal belijnd door gecementeerde banden. Op de begane grond getoogde en op de bovenverdieping rechthoekige muuropeningen, met behouden schrijnwerk met kleinhouten voorzien van geel en groen structuurglas in de bovenlichten. Authentieke voordeur.

  • BOONE L., Architectuurinventaris Zele. Overzicht architectuur in Zele, hoofdzakelijk 1900-1960 aangevuld met opmerkelijke realisaties uit andere periodes (onuitgegeven document), Zele, 2005-2006.
  • BOONE L., Zeelse "aannemers-ontwerpers", ontwerpers van gebouwen en architecten 1900-1960, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 35, 2004, p. 275.
  • COENE F., De "Rosseelsmolen" is niet meer!, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 31, 2000, p. 105-127.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 1960, derde band, XIV, Gent, 1962, 181-182.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa op site Rosseelsmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83901 (Geraadpleegd op )