erfgoedobject

Zondagsschool

bouwkundig element
ID
83916
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83916

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Zondagsschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige zondagsschool, heden Parochiale Kring. De eerste voorgaande zondagsschool van Overmere werd in 1842 gebouwd langsheen de Kerkstraat, tegen de noordzijde van de oude, anders georiënteerde parochiekerk van Overmere en was van daaruit bereikbaar evenals van de Kerkstraat. Bij de brand van de kerk in 1862 werd ook de zondagsschool gedeeltelijk vernield. Het gemeentebestuur bouwde in 1872 op dezelfde plaats een nieuwe zondagsschool en parochiale kring, vrijstaand naast de huidige neogotische kerk van 1864-1865. Dit lokaal bezat aan de zuidzijde zijn voorgevel met ingang, afgewerkt met trapgevel bekroond door een kruis. Het lokaal van de zondagsschool werd ook gebruikt als vergaderlokaal voor de parochiale verenigingen.

In oktober 1913 vatte de kerkfabriek het plan op om de zondagsschool te vervangen. Dit gebeurde onder meer met steun van het gemeentebestuur en brouwer A. Steeman. De bouw moest met hergebruik van afbraakmateriaal gerealiseerd worden in 1914. Na de Eerste Wereldoorlog werd de bibliotheek er in ondergebracht. Het lokaal werd haaks op de Kerkstraat in de noordoostelijke hoek van het kerkplein ingeplant.

Parochiale kring in neostijl, op rechthoekige plattegrond met één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien). Opgetrokken in baksteenmetselwerk in combinatie met kalkzandsteen voor lijsten, platte banden en vensterverdelingen. De voorgevel aan de straatzijde van drie traveeën vertoont een deels getrapte geveltop op hoge schouderstukken. Brede middentravee gevat tussen hoger opgaande pilasters. Centrale korfboogvormige vleugeldeur met rechts ervan in de sokkel een voetenschraper. Twee kleine kloostervensters naast een groot bovenlicht met negendelig vensterkozijn. In beide zijtraveeën een rondboognis. Toepassing van rondboogvormige ontlastingsbogen met verdiepte boogvelden. De puntgevel wordt bekroond door een kleine smeedijzeren piron. De linker zijgevel van vijf traveeën, uitziend op het kerkplein, werd sterk vereenvoudigd door verwijdering van drie oorspronkelijke trapgeveltjes waarbij het centrale dakvenster herleid werd tot een breed bovenlicht van de centrale deur, nu voorzien van een moderne luifel. Bogen van beide vroegere rondboogvensters naast de toegang nu gedicht.

Hardstenen gevelsteen met in deels leesbaar opschrift melding van: "…/ Ad. Steeman/ voorzitter kerkfabriek/ Overmere/ 1916(?)". Gewijzigd interieur.

  • Overmere ons dorp, Overmere, 1992, p. 38.
  • VAN WAELVELDE W., Van zondagsschool naar parochiale “kring”, Heemkundige Kring Overmere, XI, 2, 1993, p. 52-59.

Bron     : BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zondagsschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83916 (Geraadpleegd op )