erfgoedobject

Herberg

bouwkundig element
ID
84017
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84017

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige herberg ingeplant op straathoek met vroegere Lokerenbaan. Naar verluidt voor de Tweede Wereldoorlog "café Terminus", en nadien "café Rembrandt", heden gesplitst in tweegezinswoning. Volgens cartografisch materiaal teruggaand op oudere herbergsite zonder naam, reeds bekend in het derde kwart van de 18de eeuw. Bevestigd door moerbalk in opkamer (nummer 3) gedateerd 1769. Grondig aangepast in het tweede kwart van de 20ste eeuw door verbouwing van de pui en de toevoeging van grote winkelramen en twee halfronde pilasters ter omlijsting van de overluifelde voordeur.

Complex met U-vormige plattegrond. Boerenburgerhuis van vijf traveeën en vooraan van twee bouwlagen, achteraan van één, onder mank pannen zadeldak. Verankerde beraapte linker zijpuntgevel met twee ovaalvormige oculi in de geveltop en met twee rechthoekige vensters met sponning, lekdrempels in het gevelvlak en luikduimen op de begane grond als indicatie van de 18de-eeuwse kern. Ontpleisterde voorgevel op een gecementeerde plint. Rechthoekige muuropeningen met nieuw schrijnwerk. In vierde en vijfde travee twee kleinere hermaakte opkamervensters, horende bij nummer 3. Dit gedeelte van woning bereikbaar via L-vormige aanbouw met poortdoorrit rechts. Tot slot, links achteraan, lagere aanbouw met haast blinde zijgevel.

  • COENE F., Ommelooper ende Terrier ofte Landt ende Caertebouck der prochie van Zele liggende binnen den lande van Dendermonde. Bewerking op het landboek uit 1775 door Frank Coene, 2dln, Zele, 2000.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84017 (Geraadpleegd op )