erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
84023
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84023

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Boerenwoning op rest van verkaveld boerenerf. Voorheen diep achterin geïsoleerd gelegen, nu aan het straatgedeelte van Huivelde dat pas in de tweede helft van de 19de eeuw getrokken werd.

Haaks op de straat ingeplant boerenhuis, met T-vormige plattegrond, in kern minstens opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw (volgens historisch kaartmateriaal) en lichtelijk aangepast in de 20ste eeuw. Ten zuiden, aangebouwd tegen een volledig herbouwd gelijkvormig volume. Tuinmuur aan de straat overblijfsel van een verdwenen bedrijfsgebouw. Verankerde witgeschilderde baksteenbouw op een groengeschilderde gecementeerde plint. Bepleisterde kooflijst onder houten gootlijst. Kenmerkende opbouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met later toegevoegde dakkapel. Rechthoekige muuropeningen gevat in groengeschilderde bepleisterde omlijstingen, waarvan een aantal houten bovenlateien nog met traliegaten. In rechtertravee sporen van een gedichte deuropening. Straatpuntgevel met vlechtingen en zolderluik onder druiplijstje tussen twee vierkante vensterlichtjes.

Interieur. Boerenhuis inwendig opgedeeld door centrale gang met twee maal twee flankerende kamers. Kleine kamer aan de straat met Vlaamse haard met blauwe tegels. Achteraan, haaks geplaatste lagere achterbouw, bestemd als achterkeuken, met samengestelde balklaag en deels vernieuwde Vlaamse schouw met fraaie tegels.

  • COENE F., Ommelooper ende Terrier ofte Landt ende Caertebouck der prochie van Zele liggende binnen den lande van Dendermonde. Bewerking op het landboek uit 1775 door Frank Coene, 2dln, Zele, 2000.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84023 (Geraadpleegd op )