erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
84111
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84111

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Ruim herenhuis met L-vormige plattegrond ingeplant op de oude rooilijn op de straathoek met de Tuitenstraat. Volgens historisch kaartmateriaal en literatuur teruggaand op een kleiner en minstens tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmend L-vormig gebouw. Zeer waarschijnlijk circa 1800 brouwerij en landbouwbedrijf van Daniël Mariën die in 1798 als brouwer werd genoteerd en belast. Na diens overlijden in 1810 hoekpand bewoond door weduwe Petronille Steeman, fiscaal gekend als landbouwster. Later notariswoning De Cleene. Heden woonhuis dat opgedeeld is in twee woonéénheden, waarbij de drie rechtse traveeën op de begane grond tot vitrine voor een galerij werden verbouwd.

Beeldbepalend herenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak met brede omlopende geprofileerde houten kroonlijst, volgens literatuurgegevens van circa 1800. Baksteenbouw op een gecementeerde plint met karakteristieke laat-18de of begin 19de-eeuwse bouwelementen zoals de rechthoekige vensters gevat in een hardstenen omlijsting met sponning en luikduimen én de fraaie Lodewijk XVI-deuromlijsting met kroonlijst, tandlijst, sponning en neuten. Schrijnwerk vernieuwd. Kijkvenstertje in de rechterzijgevel die uitspringt ten overstaan van de aansluitende gevelrij. Achthoekig schamppaaltje op de linkergevelhoek. Linkerzijgevel met twee vensters.

Parallel aan de Tuitenstraat, voormalige bedrijfsgebouwen gedateerd "1801" in houten latei van een zolderluik. Vergroot tussen 1832 en 1859 (zie primitief plan en Poppkaart). Volgens literatuur aanvankelijk bestemd als brouwerijgebouwen en landbouwaanhorigheden, later gebruikt als bloempelderij. Lange blinde bakstenen vleugel van twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met twee poorten (één getoogd en één met ijzeren I-latei). Oudste gedeelte met puntgevel met muurvlechtingen.

  • BOONE L., Architectuurinventaris Zele. Overzicht architectuur in Zele, hoofdzakelijk 1900-1960 aangevuld met opmerkelijke realisaties uit andere periodes (onuitgegeven document), Zele, 2005-2006.
  • BOONE L., Brouwers en Brouwerijen in Zele, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 29, 1998, p. 144-145.
  • COENE F., Ommelooper ende Terrier ofte Landt ende Caertebouck der prochie van Zele liggende binnen den lande van Dendermonde. Bewerking op het landboek uit 1775 door Frank Coene, 2dln, Zele, 2000.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84111 (Geraadpleegd op )