erfgoedobject

Pakhuis

bouwkundig element
ID
84165
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84165

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pakhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Parallel aan de straat en aan de dijk ingeplant voormalig pakhuis, nu horende bij taverne - restaurant "Den Anker" en ingericht als gelag- en feestzaal (zie Pieter Gorusstraat nummer 38). Volgens historisch kaartmateriaal in oorsprong horende bij de site van herberg “Den Anker” dat circa 1775 eigendom was van de Abdij van Baudelo. Gehele site na 1802 eigendom van de Opwijkse kolenhandelaar Jan-Baptist De Smedt. Vervolgens behorende tot het patrimonium van de door Jan-Baptist De Smedt in 1835 opgerichte firma "Charles-Louis De Smedt & Cie", waarvan de hoofdzetel in "Den Anker" gevestigd was. Huidig gebouw in het begin van de 19de eeuw, vóór 1832 (Primitief Plan), opgetrokken. Doorheen de jaren gebruikt als opslagplaats voor tal van materialen (hout en vlas, later wit zand).

Massief bakstenen gebouw van acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder een links afgewolfd pannen zadeldak, met steunberen tegen de linker zijgevel, schietankers en drie zolderluiken op de bovenverdieping. Oorspronkelijk uitzicht, gevelindeling en ritmering grotendeels behouden. Enkel de vroegere muuropeningen en de korfboogvormige poortopeningen in de voor- en de vrijstaande linkerzijgevel vergroot. Klimmende dakkapellen, zoals afgebeeld op een 19de-eeuws briefhoofd van de firma "Charles-Louis De Smedt & Cie" zijn niet meer aanwezig. Gebouw inwendig opengewerkt in functie van de nieuwe bestemming.

  • COENE F., Ommelooper ende Terrier ofte Landt ende Caertebouck der prochie van Zele liggende binnen den lande van Dendermonde. Bewerking op het landboek uit 1775 door Frank Coene, 2ddelen, Zele, 2000.
  • COLMAN, K., e.a., Zele-Dijk, vroeger en nu, 1 in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 14, 1983, p. 86.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pakhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84165 (Geraadpleegd op )