erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
84174
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84174

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Groot beeldbepalend herenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met poortdoorrit onder schilddak, dat reeds verschillende generaties in familiebezit is.

Aanvankelijk woonplaats van burgemeester Pieter Jan Everaert, waarvan familieleden in 1875 ter zijner nagedachtenis de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel in de Rotstraat (naast nummer 4) lieten bouwen. Later woning van dokter Verbelen, vervolgens betrokken door dochter en schoonzoon brouwer Gerard Van Damme, uitbaters van het ijsfabriekje dat heden hoort bij nummer 36, daarna notariswoning Cool en heden praktijkwoning Helaers.

Volgens een in een jonger bijgebouw herplaatste gevelsteen met opschrift "P J Everaert/ 1835", wordt aangenomen dat Pieter Jan Everaert in 1835 een nieuwe woning op deze bebouwde site realiseerde. Deze nieuwbouw met L-vormige plattegrond werd in het kadasterarchief echter pas in 1852 geregistreerd. Volgens prentbriefkaarten en opmetingsplannen betrof het een fraaie burgerwoning in neoclassicistische stijl van vier traveeën met een poortdoorrit aan weerszijde. Dit huis werd ingrijpend verbouwd en vergroot vanaf 1913 naar ontwerp van bouwmeester Henri Vanden Broucke (Lokeren) in opdracht van dokter Verbelen. Deze verbouwing resulteerde onder meer in: de verhoging van de linker poortdoorrit met toevoeging van een driezijdige erker op zware gestileerde consoles op de bovenverdieping, het verwijderen van de vensterluiken op de begane grond en het plaatsen van geprofileerde hardstenen omlijstingen, het verplaatsen van de toegang en het toevoegen van een monumentale voordeur in neo-Vlaamserenaissance-stijl (massieve hardstenen omlijsting met pilasters en kroonlijst) in de tweede travee én het wijzigen van het dakvolume. De oorspronkelijke sobere voorgevel verkreeg hierdoor een monumentaal uitzicht geïnspireerd door de neo-Vlaamserenaissance-stijl kenmerkend voor Vanden Brouckes restauratiestijl. De woning werd eveneens op de begane grond naar achteren toe vergroot en afgewerkt met een geel bakstenen parement. Volgens de bewaarde bouwplannen werd het interieur, met uitzondering van de oorspronkelijke trapkoker, ook door Vanden Broucke aangepast. Tot slot werd er in het verlengde van de vroegere linker poortdoorrit nog een éénlaags roodbakstenen dienstgebouw met boogvensters opgetrokken. Op een later tijdstip werd de monumentale voorgevel nog ontpleisterd en de éénlaagse rechter poortdoorrit met balustrade verhoogd met een extra verdieping. Door al deze ingrepen heeft de herenwoning heden een eclectisch voorkomen.

Achteraan is er een grote tuin, die ter hoogte van de Kapellestraat afgesloten is door een hoge tuinmuur.

  • Mondelinge informatie verstrekt door Mevr. Cool.
  • BOONE L., Architectuurinventaris Zele. Overzicht architectuur in Zele, hoofdzakelijk 1900-1960 aangevuld met opmerkelijke realisaties uit andere periodes (onuitgegeven document), Zele, 2005-2006.
  • BOONE L., Herkomst en bewoning “Huis Everaert” (ex-notariswoning Cool), Dr. Armand Rubbensstraat 34 Zele”, (onuitgegeven document), Zele, 2008.
  • BOONE L., Zeelse “aannemers-ontwerpers”, ontwerpers van gebouwen en architecten 1900-1960, (Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 35, 2004, p. 224).
  • MICHEM F., Zele en zijn geschiedenis, Antwerpen-Brussel-Amsterdam, 1957, p. 277-281.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84174 (Geraadpleegd op )