erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
84215
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84215

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met verharde oprit nabij straatbocht. Boerderij met losse bestanddelen geschikt rond gekasseid erf, toegankelijk via poortdoorrit tussen pilasters in poortgebouw annex stalling. Teruggaand op de hoevesite van brouwer Jacques Van den Bossche (eind 18de eeuw), vanaf 1887 in bezit van de familie Van Eetvelde. Volgens mondelinge bron vroeger met jaartal "1873 (?)" in gevelsteen. Bewaarde tekening van Albert De Kimpe van 1947 met datering "Anno 1792".

Karakteristiek boerenburgerhuis met noordelijk georiënteerde erfgevel. Zes traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak dat ter hoogte van de inkomdeur onderbroken is door een heropgemetst puntvormig dakvenster. Zeer fraaie voordeur in classicistische stijl gevat in een hardstenen omlijsting met bekronende kroon- en tandlijst waarvan het motief hernomen werd in de tussendorpel. Getraliede en beluikte hoge rechthoekige vensters nog voorzien van hardstenen omlijstingen met sponning en lekdrempels in het gevelvlak als indicatie van de ouderdom van dit boerenhuis. Steenkappersteken "B C" en "B C" in spiegelbeeld in de eerste en vijfde venstertravee. Opnieuw gevoegd parement van rode baksteen, ontdaan van vroegere afwerkingslagen, op een gecementeerde plint met schijnvoegen. Verankerde linker zijpuntgevel met vlechtingen en twee beluikte getraliede kloosterkozijnen met natuurstenen omlijstingen, die andermaal wijzen op de 18de-eeuwse kern. Boerenhuis door huidige bewoners achteraan vergroot met achterbouw waardoor de oorspronkelijke T-vormige plattegrond werd gewijzigd tot een L-vormige. Interieurindeling, met uitzondering van de centrale gang, eveneens gewijzigd.

Ten westen, deels heropgemetst poortgebouw met paardenstal onder een overstekend pannen zadeldak met hoge overluifelde poortdoorrit. Rechts aanpalend, ijzeren hekwerk aan twee herplaatste vierkante hekpijlers waarvan de bekronende bolornamenten afkomstig zijn van de vroegere afsluiting aan de achterliggende weides.

Ten oosten, baksteenbouw met stallen met puntvormig laadluikje en beeldnisje uit de jaren 1940.

  • BOONE L., Brouwers en Brouwerijen in Zele, in Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Jaarboek Nr. 29, 1998, p. 147-148).
  • COENE F., Ommelooper ende Terrier ofte Landt ende Caertebouck der prochie van Zele liggende binnen den lande van Dendermonde. Bewerking op het landboek uit 1775 door Frank Coene, 2delen, Zele, 2000.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84215 (Geraadpleegd op 24-06-2021)