erfgoedobject

Nieuwe parochiekerk Sint-Rochus

bouwkundig element
ID
84237
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84237

Juridische gevolgen

Beschrijving

De oude kerk is in 1937-38 vervangen door een, meer ten noordwesten gelegen, nieuwe zaalkerk van baksteen en beton, op een sokkel uit kwartsiet, naar ontwerp van architect K. Gessler (Maaseik); eerste steenlegging in 1937 confer inscriptie. Algemene opvatting en vormgeving passend in de kerkarchitectuur van het interbellum: omzetten van traditionele elementen in een vernieuwde context; naast de dominerende baksteenbouw wordt beroep gedaan op het moderne beton voor structurele onderdelen.

De plattegrond van de georiënteerde nieuwe kerk beschrijft een narthex, een middenbeuk van acht traveeën, een aangebouwde noordwesttoren tegen de noordelijke zijgevel, een inspringend koor van één rechte travee met vlakke sluiting en twee zuidelijke sacristieën.

Noordwesttoren van vier geledingen, onder overstekend tentdak (mechanische pannen). Kleine rechthoekige muuropeningen; galmgaten op de hoeken op de hoogste bouwlaag.

Narthex met spitsboogvormig verdiept portaal, geflankeerd door twee rechthoekige vensters en bekroond door een spitsboogvormig vijflicht. Spitsboogdeur aan de zuidzijde.

Schip onder zadeldak (mechanische pannen). Zijgevels, om de twee traveeën gemarkeerd door kapelgevels tussen versneden steunberen; afwisselend spitsboogvormige en rechthoekige drielichten. Lager koor onder zadeldak (mechanische pannen); gelijkaardige kapelgevel met rechthoekig drielicht als bij het schip. Rond venster met ingeschreven kruis onder rechthoekig venster in de sluiting.

Sacristieën onder haaks schilddak (mechanische pannen) met dakkapel. Spitsboogvormig portaal met puntgevelvormige bekroning; trap. Voor het overige rechthoekige muuropeningen.

Gelijkaardig parochiezaaltje ten noorden van de kerk; rondboogvormige muuropeningen. Interieur: typische overkluizing door middel van een spits tongewelf van baksteen op betonnen gordelbogen.

Mobilair: Uit de oude kerk overgebrachte elementen: Schilderij met voorstelling van tien taferelen uit het leven van Sint-Rochus (16de? - eerste kwart 17de eeuw).

Witgeschilderd houten engeltje (18de eeuw); gestoffeerde processiemadonna (tweede helft 18de eeuw of eerste helft 19de eeuw); beeld van St.int-Jozef, geschilderd hout (eerse helft 19de eeuw); kruisweg van Parentani (1914). Communiebank (1908, gift van de familie Hayen-Bomal); vijf eiken bidbanken (circa 1825), waarvan één gedateerd 1825 en met opschrift: "W.F. Derie 1825 M. Claes"; stenen doopvont met vier hoofden en vernieuwde basis, nieuw geelkoperen deksel, Maasland (1525-50); reliekhouder van Sint-Rochus, in hout met zilverbeslag (midden 17de eeuw).

Uit de bouwperiode van de nieuwe kerk: Hoofdaltaar en zijaltaren van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus; orgel van A. Joris (Hasselt) uit 1938.

  • Bondige inventaris der kunstvoorwerpen van het arrondissement Tongeren, (Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 11, 1960, pagina 291).
  • Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland (tent.cat.), Sint-Truiden, 1990, inventaris nummer 632.
  • Sermoen...
  • Vijftigste verjaring...
  • DRIESEN W.,Bulletin..., pagina 129.
  • DRIESEN W., Ulbeek 1844.., zonder pagina
  • HENDRICKX C. en anderen, Het orgelbezit..., pagina 233.
  • MICHIELS J., Heiligenverering te Wellen ..., pagina 167.
  • RAMAEKERS K., Dorpsmonografie: Berlingen, Herten, Ulbeek, onuitgegeven verhandeling, Hasselt, 1978, pagina 46, 47, afb.
  • VENKEN J., Oud- Sint Truiden en omgeving, Borgloon, Gingelom, Heers, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, wellen ..., pagina 310-311.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwe parochiekerk Sint-Rochus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84237 (Geraadpleegd op )