Sint-Annakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Wintershoven
Straat Steenkensbeemdstraat
Locatie Steenkensbeemdstraat zonder nummer, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Annakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Gelegen te midden van weilanden en fruitplantages en vanaf de straat te bereiken via een doodlopend veldwegeltje. Het gebouw wordt beschaduwd door twee lindebomen.

Klein bedehuis, aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen 1844. Het oorspronkelijke Sint-Annabeeldje, sinds 1976 bewaard in de pastorie, gaat terug op de 15de of 16de eeuw, waaruit wordt afgeleid dat er toen reeds een kapel ter ere van deze heilige bestond. De kapel, behorend tot de goederen van de hoeve zogenaamd "Schoenwinckel", werd tijdens de Franse bezetting in 1799 vernield en in 1812 in haar huidige vorm herbouwd met hergebruik van materialen. Aanbrengen van een nieuwe dakbekleding en ramen, herstellen van de binnenmuren en vervangen van het waardevolle Sint-Annabeeldje door een gipsen kopie tijdens de restauratiewerken van 1977.

Kapel van één travee met driezijdige koorsluiting onder zadeldak (kunstleien), uit de 17de eeuw, heropgebouwd in 1812 door het echtpaar Bonhomme-Nyst, blijkens chronogram op gevelsteen van hardsteen: BELLO/ DEVASTATUM/ SANCTAE ANNAE/ REFICIEBANT/ N:P:BONHOMME/ & M:C:NYST/ CONUIGES. Baksteenbouw op een zwartgeschilderde, gecementeerde plint; hoekbanden, speklagen en geprofileerde kroonlijst van mergelsteen. Eén rondboogvenster per zijgevel, met mergelstenen omlijsting en negblokken. Rechthoekige deur onder houten latei, tussen twee keperboogvenstertjes.

Mobilair: Beschilderd houten altaar van Carl Christian Ershof (1751).

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 86-87, ill.
  • BRUYNEEL P., Dorpsmonografie Guigoven-Wintershoven, onuitgegeven verhandeling, Hasselt, 1986, p. 52-54 (afb.), 58.
  • DIJN C.G. DE, Kunst en oudheden in Limburg. Monumentenroutes, 1975, Hasselt p. 46.
  • GOOSSENS E., Postkaarten: Guigoven, Wintershoven, Gors-Opleeuw, onuitgegeven verhandeling (Hasselt) p. 13, 14, 21-22.
  • MACHIELS, L., Het gehucht Mersenhoven, (Guigoven-Kortessem), 1985, p. 1.
  • PAQUAY A., De heiligen..., p. 15 (noot*).
  • S.N., Bondige inventaris..., p. 306.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Wintershoven

Wintershoven (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.