erfgoedobject

Langgestrekt hoevetje

bouwkundig element
ID: 84279   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84279

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalig langgestrekt hoevetje uit de 19de eeuw, thans aan de rechterzijde aanleunend tegen een recenter gebouw. Ordonnantie: stal-woonhuis-dwarsschuur. Zes traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en niet zichtbare timmer op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Twee vensters waarvan één beluikt, twee deuren en een tot de dakrand reikende schuurpoort. Versteende varkensstal onder lessenaarsdak tegen de met asbestplaten bedekte linker zijgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgestrekt hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84279 (Geraadpleegd op 25-10-2020)