erfgoedobject

U-vormig hoevetje

bouwkundig element
ID: 84291   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84291

Beschrijving

U-vormig hoevetje met losse bestanddelen, gelegen op de hoek van de Kerkstraat met de Grote Steenweg, schuin tegenover de kerk. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf.

Ten oosten, woonhuis (nok evenwijdig aan de straat) van vijf traveeën. Lichtblauw overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een gepikte, bakstenen stoel. Voorgevel (straatgevel) met dubbelhuis ordonnantie, voorzien van vier vensters en een deur. In de achtergevel enkele kleine vensters waarvan één een bolkozijn, en een deur. Pannen beschieting der linker zijgevel. Versteende stallingen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: U-vormig hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84291 (Geraadpleegd op 25-05-2020)