Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Dentergem
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 1, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kerkstraat nr. 1. Gemeentehuis van Dentergem, voormalige pastorie.
In 1784-1785 laat de toenmalige pastoor, Jan Demeyer, een nieuwe pastorie oprichten die de oude, vervallen pastorie uit 1605 moet vervangen. De architecten Dutre (Gent) en Cazart (Kortrijk) tekenen het plan van de voorgevel.
De pastorie wordt tegen de oude aangebouwd waarbij deze laatste o.m. wordt gebruikt als stalling, koets- en washuis. Begin jaren 1960 zoekt het gemeentebestuur een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis. Daarvoor lijkt de pastorie de aangewezen locatie. Het schepenhuis had daarvoor steeds vergaderd in herbergen in de buurt van de kerk. Achtereenvolgens in "De Swaene" (cf. Wontergemstraat), tussen 1775 en 1795 in "De Leeuw" (cf. Dreve) en daarna in de Kerkstraat. Architect L.J. Braeckman (Sint-Denijs-Westrem) ontwerpt een nieuwe pastorie (deze is klaar in de lente van 1961, zie Kerkstraat nr. 2) en maakt de plannen voor de renovatie van de oude. Het kadaster vermeldt in 1964 de nieuwe bestemming als gemeentehuis van de oude pastorie en de bouw van een rechtervleugel. In 1994 wordt een nieuwe vleugel achteraan in gebruik genomen.
Met de fusie van de deelgemeente in 1977 is er heel wat discussie over de vestiging van het gemeentehuis. Even lijkt het erop dat Wakken hoofd van de deelgemeente zou worden, uiteindelijk wordt voor Dentergem gekozen. Het ondertussen gerenoveerde en aangepaste gemeentehuis blijkt niet toereikend. Begin jaren 1990 besluit het gemeentebestuur dan ook een totaal nieuw gebouw op te trekken. Naast en achter het oude gebouw komt een nieuw complex.
Hoofdvleugel aan de straatkant, in kern teruggaand tot 1784-1785. Resterend gedeelte van de vroegere pastorie die cf. een foto uit 1913 omgeven was met een ommuurde tuin toegankelijk via een hekken gevat in pijlers. Het dubbelhuis van twee bouwlagen en zeven traveeën heeft nog de oorspronkelijke indeling met traveenissen, zoals getekend op het 18de-eeuwse, plan bewaard. Ingrijpend gerenoveerd.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207, Mutatieschetsen, Dentergem, 1964/9.
BEKAERT E., Het Dentergemse gemeentehuis 1784-1994. Verleden en heden van een gebouw en zijn bewoners, in Het tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg. 48, nr. 188, 1994/2, p. 5-49.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.