erfgoedobject

Hoeve Kerstenburg

bouwkundig element
ID
84344
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84344

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Kerstenburg
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Kerstenburg
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Manege "Kerstenburg" voordien in gebruik als hoeve. De naam houdt waarschijnlijk verband met de adellijke familie Van Kerssene, die zeker in de 14de eeuw maar wellicht al veel vroeger grote stukken grond bezat in dit deel van Dentergem. Volgens kadastergegevens gebouwd circa 1836 ten westen van de "Zuid Galgenkouter". De site staat op de Atlas der Buurtwegen (1843). Gelegen in de depressie van de Peperlaar- of Krommendijkbeek. Laatstgenoemde op de Atlas der Buurtwegen als "Peperlaebeke" en op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) aangeduid als de "Krommen Peperlae(r?) Beek". In de voorliggende weiden werden in de buurt van de beek resten gevonden van vermoedelijk een bronstijdnederzetting.

In de loop van de 19de en 20ste eeuw volgens kadastergegevens uitbreiding en vergroting van de bebouwing, onder meer het bouwen van een woonhuis circa 1897 en vernieuwd circa 1939, zie huidig.

Aan de straatzijde wordt de toegang gemarkeerd door twee linden. De rechte, verharde oprit dwarst halverwege de Krommendijkbeek en wordt geflankeerd door populieren. Van de oorspronkelijke boerderijgebouwen is weinig overgebleven.

Lage bakstenen woning met hoog pannen zadeldak en gecementeerde plint. Fraaie inkom met portiek onder leien schilddak en ondersteund door bakstenen pijlers met in de oksels kwartronde, betonnen bloembakken. Deur met glas in lood in art-decostijl en breed bovenlicht in glasdallen. Erboven een panoramavenster met glas in lood. Voorts eenvoudige, rechthoekige muuropeningen.
De bijgebouwen werden verbouwd en uitgebreid in functie van de paardenfokkerij.

In 1901-1902 vindt de amateur-archeoloog Juliaan Claerhout op de plaats waar de Peperlaar- of Krommendijkbeek in de Oude Mandel uitmondt enkele houten palen. De hypothese als betreft het hier een paaldorp, ook omwille van het onduidelijke resultaat van de opgravingen, wordt zeker niet algemeen aanvaard. De nog bewaarde vondsten kunnen worden gesitueerd in het neolithicum (litisch materiaal) maar zeker in de vroege en late bronstijd (scherven). Ook werden beenderen van huisdieren (paard, rund, varken en geit) en wilde dieren (wolf, beer, hert) teruggevonden. Ten westen bevindt zich op het zogenaamd " 't Hoge" een concentratie van circulaire structuren die waarschijnlijk verband houden met de nederzetting bij "Kerstenburg".

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Dentergem, 1836/3, 1897/3, 1939/9.
  • S.N. Een inventaris van de cirkelvormige structuren in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, deel 2, in Archeologische inventaris Vlaanderen, Buitengewone reeks nr. 5, Regionale inventarissen van het archeologisch patrimonium in Vlaanderen, 1998, p. 14, 31-32.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Kerstenburg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84344 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.