erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
84358
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84358

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve op de hoek met de Meulebekestraat, losstaande bestanddelen rond een begraasd erf. Staat op het Primitief Kadasterplan (circa 1830) en op de Atlas der Buurtwegen (1846) als "Ferme Verbeke" aangeduid. Op een mutatieschets van circa 1883, met uitbreiding van het woonhuis, komt de naam "Woulve puttenhoek" voor. Een volgende uitbreiding, zie mutatieschets van 1894, betreft wellicht de aanbouw van het achterhuis.

Het woonhuis bestaat heden uit twee achter elkaar gelegen parallelle vleugels dwars op de straat georiënteerd. Verankerde, bruine baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Voorgevel met segmentboogvormige muuropeningen, zijgevels met vensters onder gecementeerde lateien. Ten zuidwesten van het erf ligt de monumentale dwarsschuur met wagenhuis. Verankerde bruine baksteenbouw onder pannen zadeldak.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Dentergem, 1883/26, 1894/71.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84358 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.