Annakapel, ook Koortskapel of Kutskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Dentergem
Straat Tieltseweg
Locatie Tieltseweg zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Annakapel, ook Koortskapel of Kutskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Poelberg - Meikensbossen

Deze aanduiding is geldig sinds 10-07-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tieltseweg z.nr. Z.g. "Annakapel" in de volksmond ook "Koortskapel" of "Kutskapel" genoemd. Gelegen aan de rand van het z.g. Hoenderveld. Volgens de overlevering de plaats waar men van de koorts kon genezen en waar de H. Anna enkele mirakelen zou hebben verricht. In 1739 is er al sprake van een "vervallen statieken", waarschijnlijk een pijlerkapel, bij de herberg "de Cortekeer". Door oorlogsomstandigheden wordt het bouwen van een nieuwe kapel uitgesteld tot 1752. In diezelfde periode wordt langs de weg, richting Hoenderveld, een kruisweg met veertien staties opgericht. Deze wordt vernietigd tijdens de Franse Revolutie, in 1850 heropgebouwd om dan in de tweede helft van de 19de eeuw definitief te verdwijnen. Op de Ferrariskaart (1770-1778) beschreven als "Hoender Veldt Capelle". De kapel staat als "Chapelle" aangeduid op het Primitief Kadasterplan (ca. 1830). Op de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid met "Capelle" en bijhorend "Cabaret", op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) resp. als "Kiets Kapel" en "La Chapelle Cab.". De herberg wordt in de tweede helft van de 19de eeuw beschreven als "De Koortskapelle" of "De Kapelle".
De kapel verandert samen met de herberg enkele keer van eigenaar.
Enkele restauraties, vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog en in 1976. In het begin van de 21ste eeuw gerenoveerd.
De kapel maakt deel uit van de jaarlijkse kapellekensomgang die uitgaat rond half augustus.

Nieuw gemetselde witbeschilderde, bakstenen kapel met driezijdige apsis onder leien zadeldak. Eenvoudige voorgevel met rechthoekige deur. Het smeedijzeren opschrift "DE KOORTSKAPPEL" en kruisbeeld zijn voorlopig, door de recente restauratiewerken, nog niet teruggehangen. Dakruiter met sober ijzeren kruis. Zijgevels met rechthoekige vensters.
Het witbeschilderd interieur met vlak gewelf is ouder dan de (hernieuwde) buitenkant laat vermoeden. Het houten altaar bevindt zich achter een smeedijzeren hekken. Tabernakel en beeld o.m. van de heilige Anna met kind.

BEKAERT E., De Koortskapel en de Nieuwe Sint-Annakapel te Dentergem.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, s.l., s.d., nr. 11.
IMPE A., De koortskapel en Sint-Annakapel te Dentergem, in Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, deel XXIV, 1950-1951, p. 174-192.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Tieltseweg

Tieltseweg (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.