Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Dentergem
Straat Tieltseweg
Locatie Tieltseweg zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Poelberg - Meikensbossen

Deze aanduiding is geldig sinds 10-07-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tieltseweg nr. 68. Ruïne van z.g. De Nieuwe Sint-Annakapel, gebouwd op het Hoenderveld op een spie gelegen tussen de Tieltseweg en een landwegel, de z.g. "Klijtstraat". De kapel dateert van 1864 en komt er op initiatief van Adilie Eugenie Vandermeulen, zuster van de oude burgemeester Jan Francis Vandermeulen en gehuwd met Emiel-Pieter Mulle, lid van een adellijke Tieltse familie.
De kapel werd opgericht met de bedoeling in deze uithoek van Dentergem een nieuwe parochie te stichten. De plaatselijke bevolking was voor de kerkdienst immers aangewezen op de veraf gelegen kerken van Dentergem, Aarsele, Marialoop of Tielt. Misschien is P.N. Croquison (Kortrijk) de architect, hij had tien jaar daarvoor de Dentergemse kerk ontworpen.
Het bisdom ziet echter geen heil in het stichten van een nieuwe parochie. De kapel wordt niet ingewijd en zal nooit als kerkgebouw worden gebruikt. Al snel krijgt het gebouw een andere functie als opslagplaats gebruikt door een plaatselijke pachter.
De discussie over een nieuwe parochie krijgt een nieuw elan wanneer ca. 1900 de Tieltse bevolking, vooral in het zuidelijk stadsdeel, dermate is aangegroeid en een nieuwe parochie nodig blijkt. Deze komt er pas met de oprichting in 1937 van een O.-L.-Vrouwkerk op de gronden geschonken door Emilie Mulle de Terschueren uit Tielt en gelegen aan de huidige Nieuwe Statiestraat (cf. Tielt). Daarmee worden de plannen voor een nieuwe parochie naast het Hoenderveld definitief opgeborgen.
Niet-georiënteerde kapel met het altaar gericht naar het zuiden, ingeplant op een weide op de kruising van de Tieltseweg en de z.g. "Klijtstraat". Is heden vervallen tot een ruïne.
Neogotisch zaalkerkje met vlakke koorafsluiting onder (nu verdwenen) zadeldak. Aan de zuidwestkant was vroeger een sacristie aangebouwd.
Rode baksteenbouw met gebruik van kalkzandsteen voor lijsten, vensters, afzaten, consoles en dekplaten. De voorgevel was oorspronkelijk bekroond met een lantaarn met klokkenstoel. Spitsboogingang onder druiplijst. In de top een geprofileerde spitsboognis met beeld van Sint-Anna in rood gebakken aarde en steunend op een console versierd met florale motieven. Daarboven een rozet met het wapenschild van de familie Mulle de Terschueren. Zijgevels met aan de westkant één en aan de oostkant twee gekoppelde spitsboogvensters met driepasbogen. Blinde, onversierde zuidgevel. Op de hoeken en tegen de zijgevels verjongende steunberen.
Van het interieur, oorspronkelijk volledig aangekleed met altaar, communiebank, sacristie en zomeer is niets overgebleven. Boven de spitsboogdeur aan de westkant steekt een tweede wapenschild van de familie Mulle de Terschueren.

BEKAERT E., De Koortskapel en de Nieuwe Sint-Annakapel te Dentergem.
V.V., Van kapel tot ruïne: Vergane glorie, in De Weekbode, 19/02/1988.
IMPE A., De koortskapel en Sint-Annakapel te Dentergem, in Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, deel XXIV, 1950-1951, p. 174-192.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Tieltseweg

Tieltseweg (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.