erfgoedobject

Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

bouwkundig element
ID: 84388   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84388

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tieltseweg nr. 68. Ruïne van z.g. De Nieuwe Sint-Annakapel, gebouwd op het Hoenderveld op een spie gelegen tussen de Tieltseweg en een landwegel, de z.g. "Klijtstraat". De kapel dateert van 1864 en komt er op initiatief van Adilie Eugenie Vandermeulen, zuster van de oude burgemeester Jan Francis Vandermeulen en gehuwd met Emiel-Pieter Mulle, lid van een adellijke Tieltse familie.
De kapel werd opgericht met de bedoeling in deze uithoek van Dentergem een nieuwe parochie te stichten. De plaatselijke bevolking was voor de kerkdienst immers aangewezen op de veraf gelegen kerken van Dentergem, Aarsele, Marialoop of Tielt. Misschien is P.N. Croquison (Kortrijk) de architect, hij had tien jaar daarvoor de Dentergemse kerk ontworpen.
Het bisdom ziet echter geen heil in het stichten van een nieuwe parochie. De kapel wordt niet ingewijd en zal nooit als kerkgebouw worden gebruikt. Al snel krijgt het gebouw een andere functie als opslagplaats gebruikt door een plaatselijke pachter.
De discussie over een nieuwe parochie krijgt een nieuw elan wanneer ca. 1900 de Tieltse bevolking, vooral in het zuidelijk stadsdeel, dermate is aangegroeid en een nieuwe parochie nodig blijkt. Deze komt er pas met de oprichting in 1937 van een O.-L.-Vrouwkerk op de gronden geschonken door Emilie Mulle de Terschueren uit Tielt en gelegen aan de huidige Nieuwe Statiestraat (cf. Tielt). Daarmee worden de plannen voor een nieuwe parochie naast het Hoenderveld definitief opgeborgen.
Niet-georiënteerde kapel met het altaar gericht naar het zuiden, ingeplant op een weide op de kruising van de Tieltseweg en de z.g. "Klijtstraat". Is heden vervallen tot een ruïne.
Neogotisch zaalkerkje met vlakke koorafsluiting onder (nu verdwenen) zadeldak. Aan de zuidwestkant was vroeger een sacristie aangebouwd.
Rode baksteenbouw met gebruik van kalkzandsteen voor lijsten, vensters, afzaten, consoles en dekplaten. De voorgevel was oorspronkelijk bekroond met een lantaarn met klokkenstoel. Spitsboogingang onder druiplijst. In de top een geprofileerde spitsboognis met beeld van Sint-Anna in rood gebakken aarde en steunend op een console versierd met florale motieven. Daarboven een rozet met het wapenschild van de familie Mulle de Terschueren. Zijgevels met aan de westkant één en aan de oostkant twee gekoppelde spitsboogvensters met driepasbogen. Blinde, onversierde zuidgevel. Op de hoeken en tegen de zijgevels verjongende steunberen.
Van het interieur, oorspronkelijk volledig aangekleed met altaar, communiebank, sacristie en zomeer is niets overgebleven. Boven de spitsboogdeur aan de westkant steekt een tweede wapenschild van de familie Mulle de Terschueren.

BEKAERT E., De Koortskapel en de Nieuwe Sint-Annakapel te Dentergem.
V.V., Van kapel tot ruïne: Vergane glorie, in De Weekbode, 19/02/1988.
IMPE A., De koortskapel en Sint-Annakapel te Dentergem, in Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, deel XXIV, 1950-1951, p. 174-192.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84388 (Geraadpleegd op 13-07-2020)